Litanie do Jezusa Chrystusa

4,50 

Modli­tew­nik jest zbio­rem lita­nii kie­ro­wa­nych do Jezusa Chry­stusa. W publi­ka­cji odnaj­dziemy m. in. Lita­nię do miło­sier­nego Chry­stusa za cho­rych, Lita­nię do Chry­stusa Króla czy Lita­nię kocha­ją­cych Jezusa.

 

Lita­nia kocha­ją­cych Jezusa
(fragment)

Za Twoje Naro­dze­nie w sta­jence
Za to, ze przy­ją­łeś ludzką naturę i zwy­czajne życie,
Za Twój warsz­tat cie­siel­ski przy Józe­fie
Za pale­styń­skie ścieżki, któ­ry­miś cha­dzał,
Za to, żeś uzdra­wiał cho­rych i opę­ta­nych,
Za Twoje przy­po­wie­ści, któ­ry­miś nas nauczał
Za to, że przy­gar­ną­łeś Mag­da­lenę,
Za to, że jesteś soli­darny z nami w tru­dach, tro­skach i cier­pie­niu,
Za to, że litu­jesz się nad wszelką nędzą duchową i cie­le­sną,
Za to, żeś cier­piał od swo­ich zamę­czony,
Za to, że odku­pi­łeś nas na Krzyżu,
Za to, że prze­ba­czy­łeś sędziom, katom i ludowi,
Za to, że otwo­rzy­łeś raj skru­szo­nemu łotrowi,
Za to, że zmar­twych­wsta­łeś dla nas
Za to, że prze­ba­czy­łeś zapar­cie Pio­trowi,
Za to, że ocze­ku­jesz na nas w niebie

Opis

Spis tre­ści:

Lita­nia do Naj­święt­szego Imie­nia Jezus
Lita­nia do Prze­mie­nie­nia Pań­skiego
Lita­nia do Krwi Chry­stusa
Współ­cze­sna lita­nia do Krwi Chry­stusa
Lita­nia do miło­sier­nego Chry­stusa za cho­rych
Lita­nia do Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa
Lita­nia do Chry­stusa Króla
Lita­nia do Chry­stusa Kapłana i Żer­twy
Lita­nia kocha­ją­cych Jezusa

Dodatkowe informacje

Waga 0.03 kg
Format

A6

Liczba stron

32

Numer ISBN

978-83-62293-43-8

Rok wydania

2014

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Litanie do Jezusa Chrystusa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz

Może Ci się spodobać…