Polityka prywatności

Nadrzędnym celem Dystrybucji Książek i Upominków (zw. dalej Sprzedawcą lub Dystrybucją) jest zapewnienie Użytkownikom prawa do prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Z największą troską dbamy o ochronę danych osobowych naszych Klientów poprzez stosowanie różnorakich rozwiązań technologicznych uniemożliwiających ingerowanie osób trzecich. Ponadto do danych naszych Klientów ma dostęp tylko ograniczone, wyselekcjonowane grono pracowników naszej firmy.

Zależy nam, aby Klienci czuli się bezpiecznie, czego wyrazem jest prowadzenie systemu rejestracji i logowania. Bez dokonania rejestracji Użytkownik również będzie mógł korzystać ze sklepu internetowego, jednak nie będzie miał dostępu do wszystkich opcji.

1. Jak powinien wyglądać formularz rejestracyjny

Dystrybucja ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji naszych użytkownikach do minimum, które jest niezbędnego do świadczenia usług na satysfakcjonującym poziomie, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Formularz rejestracyjny powinien zawierać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania z uwzględnieniem województwa i kraju, telefon oraz hasło. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od uznania Klienta.

W formularzu Użytkownik konta zaznacza, czy nabycie towarów za pośrednictwem sklepu internetowego związane jest bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, klikając w odpowiednie pole: „firma/przedsiębiorstwo” lub „osoba fizyczna”.

Wypełniając formularz, należy również określić swoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji handlowej oraz czy – zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia, których administracją zajmuje się Dystrybucja. Należy podkreślić, że zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna, a każdy Klient w dowolnym momencie ma prawo do wglądu i zmiany podanych przez siebie danych.

2. Płatność on-line a ochrona danych osobowych

W przypadku gdy Klient wybierze opcję płatności kartami płatniczymi, do firmy Dotpay przekazywane są dane teleadresowe podawane jako adres płatnika oraz dodatkowo e-mail Klienta i adres IP komputera, poprzez który Klient składa zamówienie. Nie przechowujemy i nie przetwarzamy danych dotyczących kart płatniczych naszych Klientów.

3. Treści niepożądane

Wchodząc na naszą stronę, nie natkniesz się na treści sprzeczne z porządkiem prawnym, zarówno tym krajowym jak i międzynarodowym. W asortymencie sklepu nie ma także pornografii, treści nieetycznych i nagannie niemoralnych.

4. Niechciane wiadomości e-mail

Dystrybucja nie wysyła niechcianej poczty (spam).

5. Ostrzeżenia

Użytkowniku, pamiętaj:

a) Korzystanie z naszego sklepu internetowego na komputerze, który jest użytkowany również przez inną osobę, zawsze powinno się kończyć wylogowaniem, czyli „wyjściem” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć.

b) Dane podane przy rejestracji znasz tylko Ty i Dystrybucja. Jesteśmy w stanie zapewnić, że nie udostępnimy Twoich danych, chyba że wyrazisz na to uprzednio zgodę albo będzie to obowiązek wynikający z przepisów prawa.

c) Wiele osób korzystających z sieci będzie chciało wyciągnąć od Ciebie informację na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom. Mogą to czynić z chęci zysku, toteż zachowaj ostrożność.

6. Cookies

Mechanizm „Cookies” stosowany jest na komputerze Użytkownika w trakcie sesji, czyli od momentu wejścia na stronę naszego sklepu aż do momentu jego opuszczenia.

Cookies są to dane, które nasz serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika. Pozwala nam to uzyskać pewność, że nikt nie podszywa się pod Klienta.

Jednak każda przeglądarka ma możliwość wyłączenia tego mechanizmu. Należy nadmienić, że po odrzuceniu plików cookies niektóre oferowane funkcje mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Pliki Cookiem niezbędne w czasie korzystania z sklepu internetowego wykorzystywane są, aby zapewnić:

  • utrzymanie sesji użytkownika;

  • zapisanie stanu sesji użytkownika;

  • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;

  • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

  • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe Dystrybucji;

  • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszego sklepu internetowego, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

  • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

  • przywrócenie sesji użytkownika;

  • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

  • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);

  • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

  • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

  • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

  • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Dystrybucja korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

  • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

  • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

  • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

  • badanie zapisów na newslettery;

  • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

  • integracja z portalem społecznościom;

  • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: