• Do Świętego Rocha

  2,50 

  Na stanie

  Publikacja zawiera modlitwy za wstawiennictwem Świętego Rocha, patrona ludzi odrzuconych, fałszywie oskarżonych oraz cierpiących na choroby skóry. Święty jest także patronem zwierząt domowych. W książce znajdziemy jego barwny życiorys, a także modlitwy na różne okazje, w tym litanię i nowennę do Świętego Rocha. Modlitwa za osoby fałszywie oskarżane Boże, Ty każdego z nas znasz po imieniu. Często niestety zdarza się, że nasze imiona otoczone zostały fałszywymi pomówieniami, oskarżeniami czy niesprawiedliwymi plotkami. Wierzymy, że mamy przed Tobą swojego orędownika, Świętego Rocha, który niesłusznie posądzony, został skazany na więzienie. Pomimo doznanych tortur zachował cześć dla Twojego imienia i przebaczył oprawcom. Panie nasz, wyciągnij nad nimi swoją miłosierną dłoń i pomóż, aby prawda zwyciężyła. Nie pozwól, abyśmy załamali się i utracili godność dzieci Bożych pod wpływem złych słów i języków. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

  Spis treści

  Trudna droga do świętości Świętego Rocha MODLITWY Modlitwa o opiekę za wstawiennictwem Świętego Rocha Modlitwy ze wspomnienia liturgicznego Modlitwy w czasie zarazy Za służbę zdrowia O dar cierpliwości i ufności Modlitwa do Świętego Rocha o umiejętność rezygnacji z fałszywych zaszczytów O dar macierzyństwa Modlitwa za osoby fałszywie oskarżane Modlitwa rolnika W trosce o zwierzęta Za zwierzęta domowe Hymn o Świętym Rochu Litania do Świętego Rocha Nowenna do Świętego Rocha Nowenna nieustająca do Świętego Rocha
 • Publikacja zawiera modlitwy do Świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Spisane teksty litanii, nowenny i krótkich wezwań pomagają wejść w duchową łączność ze świętym jezuitą z XVI wieku, który po dziś dzień jest dla wielu ludzi wzorem całkowitego zawierzenia Bogu. O aktualności modlitewnika świadczy dodatkowo fakt, że rok 2018 w Kościele w Polsce został ogłoszony Rokiem Świętego Stanisława Kostki. O poznanie drogi życiowej Święty Stanisławie, młodość jest wielkim darem od Boga. Nie chcę jej zmarnować. Pomóż mi zrozumieć prawdę o mnie i o mojej drodze życia. Tak łatwo gubię się w odróżnianiu dobra od zła. Tak często wybieram drogę szeroką i łatwą, bojąc się wąskiej i stromej. Dlatego przeżywam często niepokój, pustkę, zwątpienie. Naucz mnie zachwytu Bogiem, aby stał się On moim Mistrzem i Przyjacielem. Amen.

  Spis treści

  WSTĘP MODLITWY Naucz mnie O prawdziwą miłość O wierność Bogu O świętość życia O dar mądrości O zachowanie czystości O dobrą śmierć O miłość do Maryi Do Świętego Stanisława Kostki, patrona ministrantów W intencji ludzi młodych Do wyższych rzeczy jestem stworzony O poznanie drogi życiowej O dobry wybór Wezwania do Świętego Stanisława Litania do Świętego Stanisława Kostki (I) Litania do Świętego Stanisława Kostki (II) Triduum do Świętego Stanisława Kostki Nowenna do Świętego Stanisława Kostki
 • Publikacja stanowi zbiór modlitw za wstawiennictwem Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Za pośrednictwem tego niezwykłego franciszkanina zwracają się do Boga ludzie z kłopotami finansowymi. Modlitewnik zawiera życiorys ojca Wenantego, ułożony przez niego schemat modlitw oraz modlitwy za jego wstawiennictwem. Modlitwa o pomoc materialną Boże, nasz miłosierny Ojcze i hojny Szafarzu łask, zwracam się do Ciebie za wstawiennictwem ojca Wenantego Katarzyńca, którego tak bardzo umiłowałeś, że błogosławiłeś wszystkim jego przedsięwzięciom. Okaż swoją łaskawość także mnie grzesznemu, gdy powierzam Ci moje troski materialne. Twój Syn, Jezus Chrystus, powiedział: Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki! (Łk 12, 24). Pokrzepiony tymi słowami i pełną franciszkańskiego ubóstwa postawą ojca Wenantego Katarzyńca proszę Cię, Boże, o pomoc w trudnościach finansowych, z którymi się zmagam. Spraw, abym dzięki swojej pracy i mądremu gospodarowaniu środkami, jakie posiadam, mógł zapewnić godny byt mojej rodzinie i wywiązać się z codziennych zobowiązań. Amen.

  Spis treści

  Sługa Boży Wenanty Katarzyniec (biogram) SCHEMAT MODLITW UŁOŻONY PRZEZ OJCA WENANTEGO Akt codziennego porannego ofiarowania Modlitwy wieczorne MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA WENANTEGO Modlitwa o beatyfikację ojca Wenantego Podziękowanie za wzór życia ojca Wenantego Modlitwa za zakony Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne Modlitwa za członków Rycerstwa Niepokalanej Oddanie się Maryi Prośba o łaskę naśladowania Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca Modlitwa o godne przeżycie Mszy Świętej Modlitwa o pomoc materialną Modlitwa o umiłowanie ubóstwa Modlitwa za chorych Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, franciszkanina Różaniec ze Sługą Bożym Wenantym Katarzyńcem
 • Brak w magazynie
  Módlmy się… Do Świętej Rafki i Małej Arabki Módlmy się… Do Świętej Rafki i Małej Arabki
  Brak w magazynie

  Do Świętej Rafki i Małej Arabki

  2,50 

  Brak w magazynie

  Modlitewnik zawiera zawiera krótkie biografie Świętej Rafki (libańskiej mniszki Maronitki) oraz Świętej Arabki (karmelitanki bosej, która wstąpiła do zakonu wbrew woli wuja). Ponadto znajdują się tu modlitwy m.in. do Świętych Rafki oraz Małej Arabki, modlitwa do Ducha Świętego, modlitwa na czas rozpaczy oraz myśli Świętej Arabki.   Modlitwa spragnionego Boga Przychodzę do ciebie, Mała Arabko, spragniony bliskości, ciepła, przyjaźni. Nasz świat jest tak bardzo daleki od Boga, szuka szczęścia na pustyni zmysłów, wśród piasku rozgrzanego przez słońce śmierci. Jesteś jednym z wielu dowodów na istnienie Boga. Lewitująca, jasnowidząca, cierpiąca jak Jezus i jak On nauczająca. Spraw, Mała Nicości, bym w tym świecie bezbożnym odnalazł swoją drogę do Boga. Pozwól mi się z tobą zaprzyjaźnić, a przyjaźń ta niech zaowocuje naszym spotkaniem w Królestwie Niebieskim. Amen.

  Spis treści:

  BŁOGOSŁAWIONA MARIA OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO (MAŁA ARABKA) (biogram) Myśli Małej Arabki MODLITWY Modlitwa do Ducha Świętego Modlitwa prośby Modlitwa poranka Modlitwa spragnionego Boga Modlitwa na czas rozpaczy Koronka przez wstawiennictwo bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego Litania do bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego ŚWIĘTA RAFKA (biogram) MODLITWY Modlitwa do Świętej Rafki (I) Modlitwa do Świętej Rafki (II) Modlitwa wdzięczności Modlitwa za wstawiennictwem Świętej Rafki Litania do Świętej Rafki Nowenna do Świętej Rafki
 • Módlmy się… Litanie do Świętych Módlmy się… Litanie do Świętych

  Litanie do Świętych

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik zawiera szereg litanii i modlitw do Świętych m.in. do św. Rity, św. Józefa, św. Antoniego czy św. Franciszka z Asyżu.   Modlitwa do świętej Jadwigi Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna, ciebie ma we czci cały naród z dawna i za patronkę przed Bogiem uznaje, opiece twojej poleca swe kraje. Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic grono, mieścisz w nim córkę Bogu poświęconą. I sama biorąc sukienkę zakonną, dajesz się Bogu na służbę dozgonną. W modlitwach, postach byłaś ustawicznych, ubogim służąc w potrzebach ich licznych. Słynęłaś darem proroczym, cudami, wstawiaj się, prosimy, do Boga za nami. Boże, co w świętych przedstawiasz nam wzory pogardy świata, głębokiej pokory; spraw to, abyśmy ich przykładem żyli, Ciebie kochali, a światem gardzili.

  Spis treści:

  Litania do Świętej Anny Modlitwa do Świętej Anny Litania do Świętego Antoniego z Padwy Modlitwa do Świętego Antoniego Litania do Świętego Franciszka z Asyżu Litania do Świętej Jadwigi Śląskiej Modlitwa do Świętej Jadwigi Litania do Świętego Jana Marii Vianneya Modlitwa za kapłanów Modlitwa św. Jana Marii Vianneya Litania do Świętego Józefa Modlitwa do Świętego Józefa Litania do Świętego Judy Tadeusza Modlitwa do Świętego Judy Tadeusza w ciężkim strapieniu Litania do Świętego Krzysztofa Modlitwa kierowcy do Świętego Krzysztofa Litania do Świętego Ojca Pio Modlitwa do Świętego Ojca Pio Litania do Świętej Rity
 • Módlmy się… Do Świętej Teresy Wielkiej (z Ávila) Módlmy się… Do Świętej Teresy Wielkiej (z Ávila)
  Patronka chorych, głównie cierpiących na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących, karmelitów trzewiczkowych, a także karmelitów bosych już od najmłodszych lat oddała się opiece Matki Bożej, spełniając wolę Bożą. Modlitewnik zawiera krótki biogram i myśli Świętej, modlitwy zarówno św. Teresy Wielkiej, jak i modlitwy do św. Teresy Wielkiej. Wśród tych ostatnich znajdują się: O rozwiązanie problemów, Modlitwa cierpiących na ból głowy, litania oraz nowenna do Świętej.   Modlitwa każdego dnia nowenny Święta Tereso, dziś ze szczerością i pokorą swojego serca proszę cię, wstawiaj się w mojej prośbie… u naszego Pana, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Pan powiedział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko­łaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto pro­si, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7, 7-8). Ty też, Święta Tereso, ma­wiałaś: „modlitwa […] wewnętrzna nie jest to […] nic innego, tylko poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”. Dlatego też ja dziś przychodzę i kierując się słowami Odkupiciela oraz twoimi, patronko wie­lu, usilnie błagam o potrzebne mi łaski, które przybliżą mnie do Królestwa Niebieskiego i do Domu Ojca. Amen. Święta Tereso Wielka, – wstawiaj się za mną. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3 razy), Chwała Ojcu.

  Spis treści:

  ŚWIĘTA TERESA WIELKA (Z ÁVILA) (biogram) Myśli Świętej Teresy MODLITWY ŚWIĘTEJ TERESY OD JEZUSA (Z ÁVILA) O łaskę doskonałej miłości Miły mój dla mnie, a ja dla Niego Co chcesz, abym czyniła? Tęsknota wygnania MODLITWY DO ŚWIĘTEJ TERESY OD JEZUSA (Z ÁVILA) Modlitwa do Świętej Teresy z Ávila (I) Modlitwa do Świętej Teresy z Ávila (II) Modlitwa do Świętej Teresy z Ávila (III) O rozwiązanie problemów Niech moja modlitwa podoba się Bogu Modlitwa cierpiących na ból głowy Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące Litania do Świętej Teresy od Jezusa Nowenna do Świętej Teresy od Jezusa
 • Módlmy się… Do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Módlmy się… Do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
  Modlitewnik dla osób, chcących zgłębić duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus i podążać razem z nią „małą drogą dziecięctwa duchowego”. Święta przez 33 lata żyła w ciemności duchowej, dlatego też szczególnie bliska jest osobom, które przeżywają kryzys wiary.Książeczka zawiera modlitwy do św. Teresy i za jej wstawiennictwem, litanie i nowenny.   Modlitwa do pana Jezusa w tabernakulum (fragment) Ofiaruję Ci wszystkie uderzenia mego serca, jak również tyle samo aktów miłości i wynagrodzenia i łączę je z Twoimi nieskończonymi zasługami. Błagam Cię, mój Boski Oblubieńcze, racz sam przemienić duszę moją. Działaj w niej, nie licząc się z moimi oporami, gdyż pragnę kierować się jedynie Twoją wolą. Jutro, z pomocą Twej łaski, chcę zacząć nowe życie, którego każda chwila będzie aktem miłości i wyrzeczenia.Gdy tak będę przychodzić każdego wieczora do stóp Twego ołtarza, nadejdzie kiedyś i ostatni wieczór mego życia. Zacznie się wtedy dla mnie dzień wieczności nie znający zachodu i spocznę na Twym Boskim Sercu po walkach wygnania. Amen.

  Spis treści:

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (biogram) MODLITWY ŚW. TERESY Modlitwa poranna Krótka modlitwa do Boga Ojca Modlitwa do Pana Jezusa w tabernakulum Modlitwa za grzeszników Modlitwa o świętość kapłanów MODLITWY DO ŚW. TERESY Modlitwa odmawiana przez 9 dni Modlitwa o odczucie miłości Boga LITANIA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (I) LITANIA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (II) LITANIA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA
 • Módlmy się… do Świętego Ojca Pio Módlmy się… do Świętego Ojca Pio

  Do Świętego Ojca Pio

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik przeznaczony dla czcicieli św. Ojca Pio. Modlitewnik do św. Ojca Pio zawiera krótką biografię Świętego oraz bardzo wiele modlitw kierowanych do niego osobiście, jak i modlitwy przez niego samego wygłaszane. Niezwykła sława Świętego sprawia, że modlitewniki do św. Ojca Pio cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród wiernych.   Modlitwa o wstawiennictwo świętego Ojca Pio Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

  Spis treści:

  ŚWIĘTY OJCIEC PIO Modlitwa o przebaczenie win Akt oddania się świętemu Ojcu Pio Bądź w niebie naszym patronem Naucz nas pokory serca Westchnienie do świętego Ojca Pio O wstawiennictwo u Boga Litania do świętego Ojca Pio (I) Litania do świętego Ojca Pio (II) Koronka za wstawiennictwem świętego Ojca Pio Nowenna do świętego Ojca Pio (I) Nowenna do świętego Ojca Pio (II) MODLITWY ODMAWIANE PRZEZ ŚWIĘTEGO OJCA PIO O nawrócenie grzeszników Dziękczynienie po Komunii Świętej Powierzenie się Bogu Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa Do Matki Bożej Pośredniczki Łask Koronka do Matki Bożej Pośredniczki Łask z San Giovanni Rotondo
 • Módlmy się… do Świętego Ekspedyta Módlmy się… do Świętego Ekspedyta

  Do Świętego Ekspedyta

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik poświęcony św. Ekspedytowi, który jest patronem spraw pilnych i trudnych. Zawiera krótką biografię świętego męczennika, a także m.in. litanię i nowennę.   Modlitwa dziękczynna za wysłuchaną prośbę (fragment) Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, że przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz za wstawiennictwem św. Ekspedyta, raczyłeś przyjąć niegodne moje prośby i użyczyłeś mi łaskę, o którą błagałem u Tronu miłosierdzia Twego. Bądź pochwalony i Ty, Święty Męczenniku, Ekspedycie, osobliwszy mój Patronie i Orędowniku. Popieraj nadal przed Bogiem moje sprawy doczesne, a przede wszystkim sprawę mego zbawienia. Przybądź mi na każdy dzień z pomocą, użyczaj siły do walki z nieprzyjaciółmi jawnymi i ukrytymi…

  Spis treści:

  Święty Ekspedyt Litania do św. Ekspedyta męczennika Modlitwa dziękczynna Nowenna do świętego Ekspedyta (I) Modlitwa do Ducha Świętego Akt skruchy Modlitwa wstępna Modlitwa na poszczególne dni nowenny Nowenna do świętego Ekspedyta (II) Rozpoczęcie nowenny Modlitwa przygotowawcza Modlitwa dziękczynna Trzydniowe nabożeństwo do św. Ekspedyta Modlitwa do św. Ekspedyta W problemach finansowych O szybką pomoc… Kiedy jesteś w nagłej potrzebie… O zaprzestanie odkładania spraw na później
 • Módlmy się… Do Świętego Benedykta Módlmy się… Do Świętego Benedykta

  Do Świętego Benedykta

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik poświęcony św. Benedyktowi z Nursji – patronowi Europy. Oprócz modlitw do Świętego (m.in. nowenna, litania, koronka) zawiera również opis medalika św. Benedykta oraz informacje na temat łask, które można otrzymać, nosząc ten medalik.   Modlitwa do św. Benedykta z dawnego brewiarza (fragment) O Najchwalebniejszy Patriarcho mnichów Zachodu, Święty Benedykcie, umiłowany szczególnie przez Pana, Ojcze wspomagający łaskawie wszystkich grzeszników, którzy pod Twoją opiekę pokornie się uciekają, oto ja, biedny grzesznik, przychodzę do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, ponieważ wiem, iż każdy, kto Cię z pokorą wzywa, bywa przez Ciebie wysłuchany i pocieszony. Wiem, że Twoje modlitwy wskrzeszały umarłych, że uzdrawiałeś chromych, przywracałeś wzrok ociemniałym i słuch głuchym; że kruszyłeś kajdany niesłusznie więzionych i niosłeś cudowną pomoc biednym i potrzebującym…

  Spis treści:

  Święty Benedykt z Nursji (biogram) MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Pochodzenie i opis medalika św. Benedykta Duchowa moc medalika św. Benedykta Modlitwa z medalika św. Benedykta Poświęcenie medalika św. Benedykta Modlitwa o zachowanie ducha św. Benedykta Łaski otrzymywane dzięki medalikowi św. Benedykta MODLITWY DO ŚW. BENEDYKTA Hymn do św. Benedykta, patrona Europy Hymn do św. Benedykta, sługi Ośmiu Błogosławieństw Hymn do św. Benedykta, prawodawcy Pozdrowienie św. Benedykta Polecenie się opiece św. Benedykta O wiarę i pokój O wstawiennictwo O dobrą śmierć Litania do Świętego Benedykta Koronka do św. Benedykta Nowenna do św. Benedykta
 • Módlmy się… Do Świętego Stanisława Papczyńskiego Módlmy się… Do Świętego Stanisława Papczyńskiego
  Modlitewnik został opatrzony biogramem św. Stanisława Papczyńskiego. Zawiera m. in. modlitwę za dzieci nienarodzone, modlitwę o dobrą rodzinę, a także prośby o pokój, zdrowie czy wytrwanie w wierze. Św. Stanisław jest patronem dzieci nienarodzonych, tych, które mają problem z nauką, a także rodziców, którzy pragną potomstwa.   Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem Świętego o. Stanisława Papczyńskiego Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w św. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi udzielić za jego wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię proszę, oraz daj mi za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

  Spis treści:

  ŚWIĘTY STANISŁAW PAPCZYŃSKI (biogram) MODLITWY Modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego Modlitwa wstawiennicza Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem Świętego o. Stanisława Papczyńskiego Modlitwa za dzieci nienarodzone Modlitwa za rodziny pragnące potomstwa Modlitwa kobiety pragnącej potomstwa Modlitwa o dobrą rodzinę Modlitwa za dzieci mające trudności w nauce Modlitwa przed egzaminem Modlitwa o pokój Modlitwa o wytrwanie w wierze Modlitwa o zdrowie Litania do św. ojca Stanisława Papczyńskiego Koronka ku czci św. ojca Stanisława Papczyńskiego Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego
 • Módlmy się… Do Świętego Michała Archanioła Módlmy się… Do Świętego Michała Archanioła
  Modlitewnik przygotowany dla czcicieli św. Michała Archanioła. W publikacji Czytelnik znajdzie szereg informacji na temat objawień, kultu i sanktuariów św. Michała Archanioła oraz szereg modlitw.   Modlitwa papieża Leona XIII W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Książę najchwalebniejszy wojska niebieskiego, Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, przeciw władcom ciemności tego świata oraz złym duchom, krążącym w przestworzach. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej. Ciebie czci Kościół święty jako stróża i patrona; tobie powierzył Pan odkupione dusze, byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi stopami starł szatana i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed tron Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie, i pochwyć smoka, węża starodawnego, który jest diabłem i szatanem, a związawszy go, rzuć w przepaść, aby więcej nie zwodził narodów. Amen.

  Spis treści:

  Święty Michał Archanioł – pogromca zbuntowanych aniołów Objawienia, kult i sanktuaria Świętego Michała Archanioła Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi Akt oddania się św. Michałowi Archaniołowi Modlitwa papieża Leona XIII O pomoc św. Michała Archanioła Egzorcyzm Leona XIII O poddanie się woli Bożej Antyfona do św. Michała Archanioła Błaganie o pomoc św. Michała Litania do św. Michała Archanioła (I) Litania do św. Michała Archanioła (II) Koronka do św. Michała Archanioła Dziewięć pozdrowień do św. Michała Nowenna do św. Michała Archanioła Nowenna uwielbienia Boga ze św. Michałem i Chórami Aniołów