Różaniec fatimski

4,50 

Książeczka Różaniec fatimski jest odpowiedzią na wezwanie, jakie skierowała do nas Maryja sto lat temu. Matka Boża zachęcała do modlitwy różańcowej, a jej wezwanie jest dziś wciąż aktualne, a nawet szczególnie palące. Modlitewnik zawiera rozważania tajemnic różańcowych, które łączą medytację nad życiem Jezusa i Maryi z orędziem, które przyszło z Fatimy.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 46).
Ból poszukiwania zaginionego Jezusa, trzy dni trwogi, niepewności i bezsilnych łez stały się udziałem Maryi. I potem spotkanie z tajemnicą Syna: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49). Maryja jest Tą, która prowadzi ludzi w pielgrzymce wiary, w trwodze poszukiwania Boga – prowadzi do świątyni. Ona, która nie próbuje wszystkiego zrozumieć, ale z ufnością chowa wiernie te wspomnienia w swym Sercu
(por. Łk 2, 51).

Przeżywać głęboko ból zagubienia Jezusa we własnym życiu i równocześnie radość z momentu, gdy odnajdujemy się w Nim na nowo i na nowo rozpoznajemy w Nim: Drogę, Prawdę i Życie; tę radość, której najmocniej można doświadczyć w obliczu Eucharystycznej Obecności Jezusa w świątyni.

Maryja w Fatimie przypomniała nam, że mamy stale szukać Boga i że możemy Go znaleźć. Pierwszą drogą do odnalezienia Go jest nawrócenie, które stanowi centrum orędzia fatimskiego. Albo nawracamy się i jesteśmy chrześcijanami, albo nie nawracamy się i nie jesteśmy chrześcijanami. Maryja powtarza za Synem: Nawracajcie się, a zawsze będziecie mogli odnaleźć Boga w waszym życiu, a tym samym odnaleźć pełne życie.

Opis

Spis treści:

Zasłuchani w orędzie Maryi z Fatimy
Tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne
Modlitwa w Ogrójcu
Biczowanie
Ukoronowanie cierniem
Dźwiganie Krzyża
Śmierć na Krzyżu
Tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
Zakończenie

Dodatkowe informacje

Waga 0.03 kg
Format

A6

Liczba stron

32

Numer ISBN

978-83-65504-65-4

Rok wydania

2017

Może Ci się spodobać…