Chrzest Polski w Prawdach wiary

W sprzedaży dostępny jest już najnowszy numer zeszytów apologetycznych Prawdy wiary. W trzecim numerze poruszamy bieżący temat – 1050. rocznicy chrztu Polski. Artykuły w nim zamieszczone traktują o okolicznościach tego ważkiego dla Polski momentu, o rezultatach decyzji podjętych przez księcia Mieszka I, o europejskim kontekście chrztu, a także o ikonografii do niego nawiązującej. Autorami tekstów są znawcy tematu – wśród nich historycy i historycy sztuki, którzy w sposób jasny i precyzyjny przedstawiają okoliczności tego historycznego wydarzenia.

Prawdy wiary. Chrzest Polski 966

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Prawd wiary i zachęcamy do składania zamówień!

logo Prawdy wiary

Sierpniowe nowości Wydawnictwa JUT

Nasza oferta wydawnicza powiększyła się o cztery nowe pozycje. Dwie z nich dotyczą świętych. Na początku czerwca w Watykanie odbyła się kanonizacja ojca Stanisława Papczyńskiego. Z tej okazji oddajemy do Państwa dyspozycji zbiór modlitw do naszego rodaka, który jest poprzedzony krótkim biogramem.

Drugą nowością jest modlitewnik do Matki Teresy z Kalkuty, która na początku września również zostanie kanonizowana przez papieża Franciszka. Postać bardzo znana, pamiętamy ją wiecznie uśmiechniętą i niosącą pomoc potrzebującym.

Dwa ostatnie tytuły to książeczki z działu W różnych potrzebach. Są to Modlitewnik uwielbienia i Modlitewnik rolników. Ten ostatni polecamy szczególnie, zwłaszcza teraz, kiedy trwają żniwa. Mogą się z niego modlić nie tylko rolnicy, ale i ci, którym zależy na dobrych plonach i urodzaju.

Módlmy się… Do Świętej Matki Teresy z Kalkuty Módlmy się… Do Świętego Stanisława Papczyńskiego

Módlmy się… Modlitewnik rolnika Módlmy się… Modlitewnik uwielbienia

Nowy zeszyt apologetyczny już w sprzedaży!

W sprzedaży jest już nowy numer zeszytów apologetycznych „Prawdy wiary”. Kolejny zeszyt zatytułowany Przedziwny Znak w Legnicy jest w pełni poświęcony ostatnim wydarzeniom wokół cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sanktuarium Świętego Jacka.

Przedziwny Znak w Legnicy

Kolejny zeszyt serii wydawniczej stanowi on kompleksowe wyjaśnienie, czym jest cud eucharystyczny, jakie wydarzenia o znamionach cudu eucharystycznego  miały miejsce w historii Kościoła. W środku można przeczytać m.in. wywiady z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim i z Księdzem Krzysztofem Wiśniewskim oraz Księdzem Biskupem Stefanem Cichym, a także artykuł poświęcony wydarzeniu w Legnicy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Prawd wiary i zachęcamy do składania zamówień!

logo Prawdy wiary

Dwa nowe modlitewniki z serii „Módlmy się…”

W naszej ofercie wydawniczej pojawiły się dwie nowe pozycje. Pierwszy to Modlitewnik dla małżeństw proszących o dar życia. Został przygotowany dla wszystkich, którzy pragną potomstwa, którzy go oczekują, którzy stracili nawet nadzieję na łaskę rodzicielstwa. Niezwykle pomocne są umieszczone w tym modlitewniku prośby o wstawiennictwo do przeróżnych patronów macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa w ogóle.

Módlmy się… Modlitewnik małżeństw proszących o dar życia

Kolejną nowością jest modlitewnik W strapieniu. Jest już trzecie wydanie broszurki. Modlitewnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pragną ulgi w niesieniu codziennych krzyży, dla osób zmagających się ze smutkiem, szukających pociechy i orędownictwa świętych. Sięgnąć do tego modlitewnika mogą także i ci chcący modlić się za znajome lub nieznajome osoby strapione, przeżywające trudne chwile w swoim życiu.

Módlmy się… W strapieniu

Modlitewniki dla pielgrzymów z zagranicy

Do Światowych Dni Młodzieży zostało już niewiele czasu. Raptem dwa miesiące. Każda diecezja organizuje noclegi dla pątników z zagranicy, więc może to dobra okazja, by podarować im książeczki z serii Módlmy się… w wersji obcojęzycznej? Na to wyjątkowe wydarzenie przygotowaliśmy cztery modlitewniki, z czego trzy są dostępne w wersji włoskiej i hiszpańskiej, a czwarty tytuł w wersji angielskiej i włoskiej.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

 

Wraca modlitewnik Módlmy się… do Świętych Aniołów i Archaniołów

Po długiej nieobecności do naszej oferty wraca pozycja Módlmy się… do Świętych Aniołów i Archaniołów. Co można w nim znaleźć? Przede wszystkim szereg modlitw do swojego Anioła Stróża, do Anioła Stróża swojego współmałżonka czy innej osoby, a także liczne modlitwy skierowane do Archaniołów, którzy, okazując swoją siłę i oddanie Bogu Wszechmogącemu, wspierają każdego potrzebującego. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą pozycją.

Módlmy się… Do Świętych Aniołów i Archaniołów

Prawdy wiary – nowa seria wydawnicza już w sprzedaży!

W ostatnim czasie trwały prace nad nową serią wydawniczą „Prawdy wiary”, które skierowane są zarówno do wszystkich wierzących, jak i do poszukujących Boga, wartości, sensu życia. Stworzone zeszyty apologetyczne staną się pomocą również dla księży, sióstr zakonnych, katechetów, opiekunów, wychowawców. Zeszyty stworzyliśmy również z myślą o tych, którzy pragną żywo przeżywać wiarę, prawdziwie widzieć obecność Boga, Jezusa i Maryi w swoim życiu.

logo Prawdy wiary

Każdy zeszyt bogaty jest w liczne artykuły oparte wokół jednego przewodniego tematu. Przepełnione bogactwem myśli poszczególne artykuły oscylują wokół tematów ważnych dla Kościoła katolickiego, katolickiej nauki społecznej, wokół trudnych niekiedy dla czytelników prawd nauki wiary. Wybitni specjaliści z różnych dziedzin, m.in. z teologii, historii Kościoła, filozofii oraz katolickiej nauki społecznej, w bardzo prosty sposób wyjaśniają niekiedy niełatwe do zrozumienia kwestie wiary i problemy im towarzyszące. Lektura zeszytów apologetycznych ułatwia powstałą czasami konieczność argumentowania swojej wiary, konieczność wyjaśniania innym pojęć religijnych, a także niekiedy konieczność odpowiadania na pytanie dlaczego wierzę?

Prawdy wiary

Walorem nowej serii wydawniczej jest piękna i bogata szata graficzna, co dodatkowo ułatwia odbiór ważnych informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach. Przemyślana kompozycja i układ, ilustracje wraz z podpisami, przyjazna dla oczu kolorystyka, staranne opracowanie merytoryczne – to jedynie wybrane zalety zeszytów apologetycznych „Prawdy wiary”, które nawiązują do włoskiej serii „IQuaderni del Timone”.

Format A5
Ilość stron: 100

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.PrawdyWiary.pl!

Modlitewnik do Ojca Miłosiernego

W naszej ofercie modlitewników na Rok Miłosierdzia Bożego pojawiła się nowa pozycja – Módlmy się… Do Ojca Miłosiernego. Jest on skierowany jest do tych wszystkich, którzy szczególnie teraz, w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, pragną modlić się do Ojca Miłosiernego, prosząc Go o potrzebne łaski i składając dziękczynienie za otrzymane błogosławieństwo Boże.

Módlmy się… Do Ojca Miłosiernego

Na do widzenia zostawimy Państwu jeszcze jedną informację. Bardzo szczątkową, ponieważ więcej szczegółów podamy już niedługo! Jeżeli chcesz być na bieżąco, nie zapomnij dać lajka naszemu profilowi na facebooku! Wydawnictwo JUT na facebooku

Prawdy wiary

Trzy nowe modlitewniki z serii „Módlmy się…”

W naszej ofercie wydawniczej pojawiły się trzy nowe pozycje. Jedna z nich dotyczy trwającego roku Miłosierdzia Bożego – Módlmy się… do Apostołów Bożego Miłosierdzia. Zarówno ten, jak i pozostałe modlitewniki, które przygotowaliśmy dla Państwa na ten szczególny okres, znajdują się w zakładce Modlitewniki na Rok Miłosierdzia Bożego.

Módlmy się… Do Apostołów Bożego Miłosierdzia

Kolejnym jest modlitewnik do Świętego Andrzeja Boboli – jednego z patronów Polski. Pozycja szczególna w naszej ofercie, ponieważ w tym roku przypada 1050 rocznica chrztu Polski. A jeżeli ktoś z Państwa szuka jeszcze innych modlitewników, które nawiązują do tego wydarzenia, to polecamy szczególnie: Módlmy się… Krucjata Różańcowa, Módlmy się… Litania Narodu Polskiego i Módlmy się… Litanie do polskich świętych i błogosławionych.

Módlmy się… Do Świętego Andrzeja Boboli

Trzecią pozycją jest modlitewnik W trudnościach materialnych. Jest on przeznaczony dla osób zmagających się z problemami materialnymi, mających wśród bliskich ludzi, którzy nie są zaradni finansowo, czy też dla wszystkich, którzy chcą się modlić w intencji tych, którym jest szczególnie trudno.

Módlmy się… W trudnościach materialnych

Modlitewniki na Rok Miłosierdzia Bożego

Papież Franciszek 8 grudnia 2015 r. otworzył Bramy Miłosierdzia Bożego. Nowo powstały rok potrwa do 20 listopada, czyli do dnia święta Chrystusa Króla Wszechświata. Ojciec Święty już w marcu 2015 r. zapowiedział o zbliżającym się Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, mówiąc: „[…] często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)”.

modlitewniki na Rok Miłosierdzia Bożego

Chrystus wielokrotnie przez św. siostrę Faustynę Kowalską odwoływał się do jednego ze swoich głównych przymiotów: miłosierdzia. Jednocześnie prosił Apostołkę Miłosierdzia Bożego, by nawoływała ludzi do gorliwej modlitwy, bo jak przypominał Jezus Miłosierny: „Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie”.

Pragnąc wypełnić Boże przesłanie – „niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje”, w naszej ofercie również staramy się szerzyć kult Miłosierdzia Bożego, nawoływać do modlitwy szczególnie teraz, w ustanowionym roku Miłosierdzia. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi specjalnie przygotowanymi nowościami wydawniczymi:

Módlmy się… Droga Krzyżowa z Miłosiernym Zbawicielem
Módlmy się… 365 dni z Bożym Miłosierdziem
Módlmy się… Godzinki do Bożego Miłosierdzia

Polecamy również do zapoznania się z pozostałymi modlitewnikami z serii „Módlmy się…” przeznaczonymi w sposób szczególny do modlitwy w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia: do modlitwy nie tylko do Miłosiernego Chrystusa, ale także do Matki Miłosiernej i Apostołów Miłosierdzia Bożego. W naszej ofercie znajdują się:

Módlmy się… Do Chrystusa Miłosiernego
Módlmy się… Do Matki Bożej Miłosierdzia
Módlmy się... Do Miłosierdzia Bożego
Módlmy się... Do Świętej Siostry Faustyny
Módlmy się... Do Świętego Jana Pawła II
Przewodniki po Polsce

KONTAKT


znak_zapytania BIURO:
E-mail biurowy: biuro@wydawnictwojut.pl
kom. 509 476 321


REDAKCJA: E-mail redakcyjny: redakcja@wydawnictwojut.pl kom. 512 844 375

infoSIEDZIBA:


ul. Ciepłownicza 6a
20-479 Lublin

Godziny pracy:
9.00-16.00


infoZAMÓWIENIA:


E-mail biurowy: biuro@wydawnictwojut.pl
tel. 509 476 321


infoDZIAŁ PROMOCJI:


Propozycje współpracy prosimy kierować pod adres:
E-mail promocyjny: promocja@wydawnictwojut.pl