//w różnych potrzebach
 • Módlmy się… Modlitewnik matki oczekującej dziecka Módlmy się… Modlitewnik matki oczekującej dziecka
  Modlitewnik skierowany do rodzin, które pragną mieć potomstwo, a także do oczekujących szczęśliwego rozwiązania ciąży. Publikacja przybliża biogram św. Gerarda Majella, który opiekował się kobietami ciężarnymi. Po jego śmierci wiele matek uprosiło narodziny dzieci za jego wstawiennictwem, dlatego stał się w sposób szczególny świętym „od szczęśliwych porodów”. W książeczce znajdują się modlitwy skierowane do różnych świętych w intencji poczęcia dziecka oraz za dziecko już poczęte, koronka do Dzieciątka Jezus, litania do św. Gerarda i nowenna matek oczekujących potomstwa.   Modlitwa o dobre przygotowanie się do macierzyństwa Panie, Ty, który siedzisz po prawicy Ojca, Twoja łaska jest wielka. To dzięki Tobie jestem teraz w radosnym stanie błogosławionym. Dzięki Ci, Panie, za to. Za kilka miesięcy urodzi się nasze dzieciątko, które Ty widzisz, znasz. My zaś jedynie powoli odczuwamy jego życie, jego ruchy. Przychodzę do Ciebie z błaganiem, byś pomógł mi i mojemu małżonkowi dobrze przygotować się do nowych ról, do roli bycia matką i bycia ojcem. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, życie bowiem maleństwa będzie zależało w dużej mierze od nas, od naszych decyzji, od naszej odpowiedzialności. Panie Jezu, błogosław nam, byśmy należycie przygotowali się do narodzin dziecka. Aby ono czuło nasze zaangażowanie, naszą miłość każdego dnia. Amen.

  Spis treści:

  ŚWIĘTY GERARD MAJELLA (biogram) MODLITWY W INTENCJI POCZĘCIA DZIECKA Modlitwa o łaskę macierzyństwa Modlitwa o cierpliwe czekanie na potomstwo MODLITWY ZA POCZĘTE DZIECKO Modlitwa kobiety w stanie błogosławionym Modlitwa za poczęte dziecko i jego rodziców Modlitwa matki za dziecko w jej łonie Modlitwa rodziców za dziecko w łonie matki Modlitwa rodziców za dzieciątko Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego Modlitwa matki w oczekiwaniu na narodzenie dziecka Modlitwa matek oczekujących dziecka Modlitwa brzemiennej matki, której ciąża jest zagrożona Modlitwa o dobre znoszenie ciąży Modlitwa o zdrowie dla poczętego dziecka Modlitwa o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu Modlitwa o światło Ducha Świętego dla mojego lekarza Modlitwa o dobre przygotowanie się do macierzyństwa MODLITWY ZA DZIECI Modlitwa za dzieci Modlitwa rodziców za dzieci KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS ZA POCZĘTE DZIECKO LITANIA DO ŚW. GERARDA MAJELLI NOWENNA MATEK OCZEKUJĄCYCH DZIECI
 • Módlmy się… Modlitewnik małżeństw niesakramentalnych Módlmy się… Modlitewnik małżeństw niesakramentalnych
  Modlitewnik małżeństw niesakramentalnych to zbiór modlitw zarówno osób żyjących w związkach niesakramentalnych, jak i modlitw za osoby żyjące w tychże związkach. Zainteresowani znajdą tu m.in.: Modlitwę o pragnienie przyjmowania duchowej Komunii Świętej, Różaniec oraz Modlitwę o troskę wobec osób żyjących niesakramentalnie.   O przebaczenie współmałżonkowi za to, że mnie opuścił Boże Ojcze miłosierdzia, który czekasz na grzesznika, by przyszedł do Ciebie i Tobie po­wierzał swoje sprawy, by okazał skruchę i wy­znał swoją miłość do Ciebie, przychodzę, by naj­pierw prosić o przebaczenie dla mnie. Przebacz mi przede wszystkim brak miłości do bliźniego, przebacz mi brak zrozumienia wobec małżonka. Proszę Cię, o Panie, za mojego małżonka, któ­ry mnie opuścił. Nie oskarżając go o nic, proszę o łaskę umiejętności przebaczenia mu tego, że ode mnie odszedł. A jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą, to proszę także o skruchę dla niego, by umiał się ze mną porozumieć. Jezu Chryste, chcę być Twoim dzieckiem, które cieszy się wolnością, dlatego pozwól mi po chrześcijańsku jemu przebaczyć. Widzę, jak niszczy mnie to nieprzebaczenie, jak zabiera mi siły do pracy nad sobą, jak mnie ogranicza, jak zabiera mi miłość do drugiego człowieka. Dlate­go, Jezu Chryste, jako Twoje dziecko proszę Cię o ten dar. Amen.

  Spis treści:

  Jesteśmy Kościołem MODLITWY OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH O pragnienie uczestniczenia w życiu parafii O pragnienie przyjmowania duchowej Komunii Świętej O pragnienie częstej spowiedzi świętej O powrót do sakramentalnego małżonka O przebaczenie współmałżonkowi za to, że mnie opuścił Różaniec Nowenna dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych MODLITWY ZA OSOBY ŻYJĄCE W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH O troskę wobec osób żyjących niesakramentalnie Modlitwa za pary żyjące w grzechu
 • Módlmy się… Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca Módlmy się… Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
  Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca wiąże się z objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie w 1917 r. Wówczas Piękna Pani, jak nazywało Ją troje pastuszków, zostawiła im taką modlitwę, polecając ją odmawiać podczas czynienia jakiejś ofiary czy wyrzeczenia: „Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi” (13 VII 1917).  

  Ustanowienie nabożeństwa

  Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca wiąże się z objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie w 1917 r. Wówczas Piękna Pani, jak nazywało Ją troje pastuszków, zostawiła im taką modlitwę, polecając ją odmawiać podczas czynienia jakiejś ofiary czy wyrzeczenia: „Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi” (13 VII 1917).

  Tego samego dnia powiedziała również: „Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca”. Maryja prosiła też dzieci kilkakrotnie: „Módlcie się gorąco i podejmijcie dużo czynów pokutnych za grzeszników, bo wielu ludzi idzie do piekła”.

  Spis treści:

  NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA Ustanowienie nabożeństwa Istota nabożeństwa Sposób odprawiania nabożeństwa

  SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Modlitwa przed rachunkiem sumienia Rachunek sumienia Modlitwa przed spowiedzią Modlitwa po spowiedzi

  KOMUNIA ŚWIĘTA Modlitwa przed przyjęciem Komunii Dziękczynienie po Komunii Świętej

  MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Pod Twoją obronę Modlitwa św. Bernarda Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi Akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

  RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

  DZIENNICZEK MOICH PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

 • Módlmy się… Modlitewnik ludzi pracy Módlmy się… Modlitewnik ludzi pracy

  Modlitewnik ludzi pracy

  3,00 

  Na stanie

  Kto nie pracuje, niech też nie je” – to słowa skierowane w ostatnim rozdziale Drugiego Listu do Tesaloniczan. Wiele osób boi się, że nie znajdzie odpowiedniej pracy, mając na uwadze utrzymanie siebie i swojej rodziny. Nawet często, mając już stanowisko, boimy się utraty posady bądź z niechęcią udajemy się do miejsca pracy. Chrystus chce zabrać rodzącą się w nas frustrację i zapewnić, że dba o nasze spełnienie zawodowe.Książeczka zawiera zbiór modlitw w najróżniejszych potrzebach: o znalezienie pracy, o dobry przebieg dnia w pracy, za pracodawcę, o oddalenie zniechęcenia i lenistwa, a także dwie litanie (do św. Józefa, patrona pracujących oraz św. Kajetana, patrona bezrobotnych poszukujących pracy), a także nowennę w intencji znalezienia pracy.   Modlitwa człowieka rozgoryczonego Boże, Ojcze najlepszy, Ty znasz serca wszyst­kich swoich wyznawców, który nie zostawiasz człowieka w niedoli. Wszyscy ludzie wokół mnie wydają się szczęśliwi, radośni, uśmiechnięci, jak­by żadne gorycze życia ich nie dotykały. Uchroń mnie, Boże, od zazdrości, od nie­chęci, broń mnie, Boże, od pogardy. Nie mam sił się uśmiechać, nie mam najmniejszej ochoty rozwiązywać moich problemów. Panie, przyspo­sób mnie do odwagi, daj mi łaskę męstwa, bym mógł podźwignąć moje rozterki i problemy, bym nie uciekał przed sobą. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, który wpływałeś na zmianę myślenia swych wybranych, zmień i moje myśli, bym mógł dostrzec Twoją łaskę wokół mnie. Wreszcie, daj mi, o Panie, spokój ducha, który pobudzi mnie do działania. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa o dobry dzień w pracy Modlitwa przed pracą do bł. Piotra Frassatiego Modlitwa po pracy do bł. ks. Jerzego Popiełuszki Modlitwa do św. Józefa, patrona pracy Prośby o postawę służby wobec braci Modlitwa do Świętego Józefa, robotnika papieża Pawła VI O umiejętność rzetelnego wykonywania pracy O umiejętność dobrego zarządzania czasem Modlitwa dziękczynienia za pracę Modlitwa o dobrą pracę do św. Andrzeja Boboli Modlitwa za pracodawcę Modlitwa do św. Kajetana o pomoc w znalezieniu pracy Modlitwa strapionego serca do św. Antoniego Modlitwa w niepowodzeniu i zniechęceniu Modlitwa dla zmęczonych życiem Modlitwa człowieka rozgoryczonego LITANIA DO ŚW. KAJETANA, PATRONA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY LITANIA DO ŚW. JÓZEFA, PATRONA PRACUJĄCYCH NOWENNA W INTENCJI ZNALEZIENIE PRACY
 • Módlmy się… Nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca Módlmy się… Nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca
  „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci” (św. Małgorzata Maria Alacoque). Modlitewnik skierowany jest do wszystkich, który pragną właściwie przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania.   Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3, 16). Jezus Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci ? i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 8-9). „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci” (św. Małgorzata Maria Alacoque).

  Spis treści:

  NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Modlitwa przed rachunkiem sumienia Rachunek sumienia Modlitwa przed spowiedzią Modlitwa po spowiedzi KOMUNIA ŚWIĘTA Modlitwa przed przyjęciem Komunii Dziękczynienie po Komunii Świętej WYNAGRODZENIE BOŻEMU SERCU Litania do Najświętszego Serca Jezusa Do Serca Twojego Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa Akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusa Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa Litania wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Jezusowi w Najśw. Sakramencie DZIENNICZEK MOICH PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA
 • Módlmy się… Modlitewnik kobiet Módlmy się… Modlitewnik kobiet

  Modlitewnik kobiet

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik jest zbiorem modlitw dla kobiet na różnych etapach ich życia. Zawiera modlitwy zarówno dla kobiet młodych, szukających swej drogi życiowej, rozpoczynających życie małżeńskie i proszących o dar macierzyństwa, jak też modlitwy dla doświadczonych już przez życie, troskliwych żon, wdów, i matek. Znajdziemy szereg modlitw w różnych intencjach, m.in. Modlitwę o rozeznanie drogi życiowej, Modlitwę o łaskę macierzyństwa, Modlitwę matki chorego dziecka czy Modlitwę w intencji rodziny.   Modlitwa w intencji rodziny Za wstawiennictwem św. Józefa Święty Józefie, oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, opiekunie rodzin, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa o rozeznanie drogi życiowej Modlitwa o dobrego męża Modlitwa za narzeczonego Modlitwa za męża Modlitwa małżonki Modlitwa małżonków Modlitwa o łaskę macierzyństwa Modlitwa kobiety w stanie błogosławionym Modlitwa matek oczekujących dziecka Modlitwa brzemiennej matki w zagrożeniu ciąży Modlitwa matki w oczekiwaniu na narodzenie dziecka Modlitwa o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu Modlitwa wdowy Modlitwa o łaskę naśladowania cnót św. Anny Modlitwa matki chorego dziecka Modlitwa za dzieci Modlitwa matki za swoją rodzinę Modlitwa o pokój w rodzinie Modlitwa w intencji rodziny Modlitwa w chorobie Modlitwa za chorego w rodzinie Modlitwa za uzależnionego syna (córkę) Modlitwa o nawrócenie dziecka Modlitwa za błądzące dziecko Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża Modlitwa w intencji trudnego małżonka Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem Wezwania do świętych i błogosławionych kobiet Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych
 • Módlmy się… Modlitewnik dziękczynienia Módlmy się… Modlitewnik dziękczynienia

  Modlitewnik dziękczynienia

  3,00 

  Na stanie

  W publikacji czytelnik odnajdzie modlitwy dziękczynne ogólne, za otrzymane łaski oraz na koniec dnia. W tym modlitewniku znajduje się szereg modlitw, np. Dziękuję za…, Bądź błogosławiony, Dziękczynienie za życie, Podziękowanie za uzyskane zdrowie, Za trudy dnia, Postawa dziękczynienia i ufności, Litanie dziękczynna, Nowenna dziękczynna.  

  Za Twoją codzienną życzliwość

  Jezu, moja Światłości, Jezu, mój Przewodniku, kocham Cię, bo wskazałeś mi drogę. Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu, Ty, który szepczesz mi do ucha rady, mądrość i pociechę, kocham Cię, bo pozwoliłeś moim oczom przejrzeć, a moim uszom usłyszeć. Uwielbiam Cię, bo mnie wskrzesiłeś i stałeś się, o słodka niebieska manno, moim codziennym chlebem. Pocieszyłeś moją duszę smutną i godną litości. Ty troszczysz się o mnie na tej pustyni i Ty zwracasz uwagę na moje potrzeby. Ty wzniecasz huczący płomień Twoich darów nad całą ludzkością, na chwałę Najświętszej Trójcy. Daj nam wszystkim łaskę oddania siebie, abyśmy się stali posłuszni Twoim postanowieniom i aby Twoje Prawo stało się naszą rozkoszą. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY DZIĘKCZYNNE OGÓLNE Dziękuję Ci Panie… Dziękuję za… Bądź błogosławiony Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca Modlitwa dziękczynna do Matki Pięknej Miłości Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy Hymn dziękczynny

  DZIĘKCZYNIENIE ZA OTRZYMANE ŁASKI Dziękczynienie za życie Podziękowanie za uzyskane zdrowie Za Twoją codzienną życzliwość Za miłosierdzie Boże Za trudy dnia Za dobrodziejstwa Dziękczynienie za łaskę nawrócenia Boże, dziękuję Ci za rodziców Dziękuję za żonę Dziękuję za dobrego męża Dziękuję za dar macierzyństwa

  LITANIA DZIĘKCZYNNA NOWENNA DZIĘKCZYNNA

  DZIĘKCZYNIENIE NA KONIEC DNIA Prośba do Ducha Świętego o światło Refleksja nad wydarzeniami dnia Postawa dziękczynienia i ufności Podziękowanie za przeżyty dzień
 • Módlmy się… Modlitewnik dla samotnych Módlmy się… Modlitewnik dla samotnych

  Modlitewnik samotnych

  3,00 

  Na stanie

  Tomik przeznaczony jest dla wszystkich samotnych. Podzielony jest on na cztery części. W pierwszej znajdują się modlitwy dla wszystkich przeżywających samotność. W drugiej – modlitwy osób przeżywających stratę, w trzeciej – modlitwy osób poszukujących małżonka, w ostatniej – modlitwy o życiowego towarzysza. Czytelnik odnajdzie tu m.in. Modlitwę o pokój serca; Modlitwę osób rozwiedzionych; Modlitwę o dobrego męża, żonę; Litanię do św. Moniki, patronki matek i wdów.  

  Modlitwa o pogodę ducha

  O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Dodaj mi odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi, za przykładem Jezusa, przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest, a nie, jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY DLA WSZYSTKICH PRZEŻYWAJĄCYCH SAMOTNOŚĆ Modlitwa o pogodę ducha Modlitwa o pokój serca Modlitwy osoby przeżywającej samotność i niezrozumienie w pracy Modlitwa o przezwyciężenie rozpaczy z powodu samotności Modlitwa do opiekuna samotnych Modlitwa samotnych o uzdrowienie zranień z poprzednich relacji Modlitwa do św. Józefa

  MODLITWY OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH STRATĘ Modlitwa rozpaczających po śmierci bliskiej osoby Modlitwa wdowy do św. Rity Modlitwa do Matki Bożej małżonków przeżywających samotność Modlitwa osób rozwiedzionych

  MODLITWY OSÓB POSZUKUJĄCYCH MAŁŻONKA Modlitwa o dobrego męża Modlitwa o dobrą żonę Modlitwa do św. Józefa o dobrego męża Modlitwa do św. Józefa o dobrą żonę

  MODLITWA O ŻYCIOWEGO TOWARZYSZA Modlitwa do archanioła Rafała o życiowego towarzysza Modlitwa o przyjaciela Modlitwa świeckich konsekrowanych Litania do św. Moniki, patronki matek i wdów Nowenna do św. Józefa
 • Brak w magazynie
  Módlmy się… Ojciec Święty Franciszek Módlmy się… Ojciec Święty Franciszek
  Brak w magazynie
  Publikacja poświęcona jest papieżowi Franciszkowi. Oprócz biografii kardynała Jorge Mario Bergoglio, znajdziemy tutaj również modlitwy za biskupa Rzymu. Modlitewnik zawiera także modlitwy św. Franciszka z Asyżu, na cześć którego wybrał swe imię papieskie Ojciec Święty.   Za Ojca Świętego Franciszka Boże wszechmogący, któryś ustanowił Franciszka widomą głową Kościoła świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, obdarzaj go pociechą i siłą w trudach i cierpieniach. Spraw, aby przyczynił się do pokoju całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludu i narodu. Ojcze najlepszy, pozwól, aby za jego pontyfikatu wszyscy ludzie poczuli się dziećmi jednego Ojca, a między sobą braćmi, by z powierzchni ziemi zniknęły wojny, a z serc ludzkich nienawiść, która jest ich źródłem. Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy Cię, uproś te łaski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY ZA PAPIEŻA FRANCISZKA Za Ojca Świętego Franciszka W intencji posługi papieża Franciszka OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK PAPIEŻ Z KOŃCA ŚWIATA MODLITWY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU Uczyń z nas narzędzia pokoju Dla miłości z miłości Pieśń słoneczna Wielbię Cię, Trójco Chwalmy Boga na wieki
 • Módlmy się… Do dusz w czyśćcu cierpiących Módlmy się… Do dusz w czyśćcu cierpiących
  Ci, którzy odeszli, mogą wstawiać się u Matki Najświętszej i Boga za nami, żyjącymi na ziemi. Nie bójmy się prosić dusz czyśćcowych o wyjednanie potrzebnych do świętego życia łask. Także przez nie możemy zanosić prośby o spokojne odejście na tamten świat. Modlitewnik zawiera błagania za zmarłych, w tym modlitwę do św. Gertrudy za dusze czyśćcowe oraz modlitwy o ich wstawiennictwo oraz wezwania do dusz czyśćcowych.   O odnalezienie sensu życia O dusze czyśćcowe, wy wiecie najlepiej, że sens życia nie opiera się na karierze, pieniądzach, posiadłościach, ale na Jezusie Chrystusie. Pomóż­cie mi, już tutaj na Ziemi, budować moje życie na Bogu i tylko na nim. Módlcie, o dusze czyśćcowe, by w moim sercu zapanował pokój Chrystusowy, bym miał poczu­cie, że to Jezus Chrystus rządzi w moim życiu. W tych trudnych dla mnie chwilach zniechęcenia, bezsensu. Wesprzyjcie mnie swoim orędownic­twem, bym mógł dojść do przeświadczenia, że Kościół jest dla mnie domem, a ci, którzy w nim przebywają, moimi braćmi. Bym mógł poczuć, że Bóg jest moim Ojcem, że mnie rozumie i nigdy samego nie zostawi. Niech Maryja Matka, weźmie mnie pod płaszcz swojej opieki, bym nie uciekł z drogi chrystusowej, niech mnie otoczy swoją prze­możną miłością. Amen.

  Spis treści:

  Jezu, obdarz zmarłych swoją chwałą Modlitwa za dusze czyśćcowe św. Gertrudy Za zmarłego syna lub córkę Za zmarłych rodziców Za zmarłego w rodzinie Za zmarłego w rocznicę śmierci MODLITWY O WSTAWIENNICTWO DUSZ CZYŚĆCOWYCH W sprawach rodzinnych O przezwyciężenie lęku przed śmiercią W problemach ze zdrowiem O pokorne przyjmowanie wszelkich łask Bożych O opiekę w chwilach trudnych O przyjmowanie w postawie pokory niepowodzeń życiowych O prawdziwą radość O odnalezienie sensu życia WEZWANIA DO DUSZ CZYŚĆCOWYCH Litania za zmarłych Nowenna w intencji dusz czyśćcowych Wezwania do dusz czyśćcowych Pan moją światłością
 • Brak w magazynie
  Módlmy się… Litania narodu polskiego Módlmy się… Litania narodu polskiego
  Brak w magazynie

  Litania narodu polskiego

  3,00 

  Brak w magazynie

  Modlitewnik zawiera nie tylko Litanię Narodu Polskiego, wzywającą Świętych i Błogosławionych o modlitwę za nas, lecz także modlitwy skierowane do Matki Bożej Królowej Polski, modlitwy za Naród Polski oraz modlitwy do Świętych patronów Polski.   Antyfona z Litanii Narodu Polskiego W tej chwili, kiedy tyle sił potrze­ba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły na­szych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpli­wej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wza­jemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Pa­nie wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze na­szej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmu­cali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chry­stusowi i Ojczyźnie. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa za Ojczyznę Modlitwa o odnowę moralną Narodu Aby przeciwnicy podali sobie ręce Dziękczynienie za dar Ojczyzny Modlitwa włączających się w dzieło ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu Modlitwa do Królowej Narodu Polskiego Modlitwa o odnowę moralną Narodu do Matki Bożej Królowej Polski Modlitwa do św. Wojciecha Do św. Andrzeja Boboli Modlitwa codziennego ofiarowania się w intencji Polskiego Narodu Litania Narodu Polskiego Litania do Świętego Stanisława, biskupa i męczennika Nowenna do Anioła Stróża Polski
 • Módlmy się… Modlitewnik dla więźniów Módlmy się… Modlitewnik dla więźniów

  Modlitewnik dla więźniów

  3,00 

  Na stanie

  Pozycja ta z założenia chce trafić do ludzi pozbawionych wolności. W wyborze modlitw pragnący się modlić znajdą tradycyjne modlitwy, jak i te mniej znane lub nieznane w ogóle. Dzięki takiemu zestawieniu pragniemy przekazać podejmującemu modlitwę, że wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i nawet gdy fizycznie zostaliśmy pozbawieni wolności, to w oczach Bożych jesteśmy wolni.   O łaskę przebaczenia Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Wszechmogący Boże, Twoja opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj łaskawie na tę osobę, którą najbardziej skrzywdziłem przez swoje postępowanie. Błogosław jej każdego dnia aby doświadczała szczególnie Twojego Bożego wsparcia. Panie, proszę Cię przez wstawiennictwo św Jana Pawła II, który został postrzelony pistoletem aby i osoba, którą skrzywdziłem, potrafiła mi wybaczyć, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II przebaczył swojemu oprawcy, odwiedzając go w więzieniu i błogosławiąc mu. Święty Janie Pawle II, zapewne nie było ci łatwo odważnie powiedzieć: wybaczam temu, który mnie skrzywdził. Twoje postępowanie przypomina Jezusa Chrystusa, który nie tylko wybaczył tym, którzy Go krzyżowali, ale też wstawiał się u Boga Ojca za nimi: „Ojcze, przebacz im, bo n wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Proszę, Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za tymi, których najbardziej skrzywdziłem, by dostąpili łaski przebaczenia. Amen.

  Spis treści:

  WSTĘP MODLITWY Modlitwa Pańska Pozdrowienie Anielskie Skład Apostolski Pod Twoją obronę Aniele Boży Chwała Ojcu Przykazania Boże Akty strzeliste Tajemnice różańca O potrzebne łaski O wsparcie bliskich Za niewinne skazanie O łaskę przebaczenia O życie wieczne Za kapelanów i wolontariuszy więziennych Za współwięźniów, aby dostąpili nawrócenia O umiejętność odnalezienia się po zakończonym wyroku i o zerwanie z przeszłością O dobre myśli w chwilach zwątpienia O poczucie duchowej wolności O nadzieję Litania do Świętego Dobrego Łotra Litania do Świętego Leonarda Nowenna za przyczyną pokornego Łotra św. Dyzmy