//w różnych potrzebach
 • Módlmy się… Do dusz w czyśćcu cierpiących Módlmy się… Do dusz w czyśćcu cierpiących
  Ci, którzy odeszli, mogą wstawiać się u Matki Najświętszej i Boga za nami, żyjącymi na ziemi. Nie bójmy się prosić dusz czyśćcowych o wyjednanie potrzebnych do świętego życia łask. Także przez nie możemy zanosić prośby o spokojne odejście na tamten świat. Modlitewnik zawiera błagania za zmarłych, w tym modlitwę do św. Gertrudy za dusze czyśćcowe oraz modlitwy o ich wstawiennictwo oraz wezwania do dusz czyśćcowych.   O odnalezienie sensu życia O dusze czyśćcowe, wy wiecie najlepiej, że sens życia nie opiera się na karierze, pieniądzach, posiadłościach, ale na Jezusie Chrystusie. Pomóż­cie mi, już tutaj na Ziemi, budować moje życie na Bogu i tylko na nim. Módlcie, o dusze czyśćcowe, by w moim sercu zapanował pokój Chrystusowy, bym miał poczu­cie, że to Jezus Chrystus rządzi w moim życiu. W tych trudnych dla mnie chwilach zniechęcenia, bezsensu. Wesprzyjcie mnie swoim orędownic­twem, bym mógł dojść do przeświadczenia, że Kościół jest dla mnie domem, a ci, którzy w nim przebywają, moimi braćmi. Bym mógł poczuć, że Bóg jest moim Ojcem, że mnie rozumie i nigdy samego nie zostawi. Niech Maryja Matka, weźmie mnie pod płaszcz swojej opieki, bym nie uciekł z drogi chrystusowej, niech mnie otoczy swoją prze­możną miłością. Amen.

  Spis treści:

  Jezu, obdarz zmarłych swoją chwałą Modlitwa za dusze czyśćcowe św. Gertrudy Za zmarłego syna lub córkę Za zmarłych rodziców Za zmarłego w rodzinie Za zmarłego w rocznicę śmierci MODLITWY O WSTAWIENNICTWO DUSZ CZYŚĆCOWYCH W sprawach rodzinnych O przezwyciężenie lęku przed śmiercią W problemach ze zdrowiem O pokorne przyjmowanie wszelkich łask Bożych O opiekę w chwilach trudnych O przyjmowanie w postawie pokory niepowodzeń życiowych O prawdziwą radość O odnalezienie sensu życia WEZWANIA DO DUSZ CZYŚĆCOWYCH Litania za zmarłych Nowenna w intencji dusz czyśćcowych Wezwania do dusz czyśćcowych Pan moją światłością
 • Msza Święta

  2,50 

  Na stanie

  W modlitewniku Msza Święta omówiliśmy poszczególne części Mszy Świętej. Publikacja ukazuje liturgię Mszy świętej krok po kroku. Opisy wzbogacone są modlitwami świętych i błogosławionych, m.in. św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II czy św. Jana XXIII.   Wyznanie wiary W Kościele łączy nas jedna wiara przekazywana wiernie z pokolenia na pokolenie. Jezu, Boski Mistrzu, uwielbiamy Ciebie jako Słowo Wcielone wysłane przez Ojca, aby pouczyć ludzi o prawdach dających życie. Ty jesteś Prawdą niestworzoną, jedynym Mistrzem; tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Dziękujemy Ci, że nas obdarowałeś światłem rozumu i wiary oraz że nas powołałeś do światła chwały. Wierzymy, poddając nasz umysł Tobie oraz Kościołowi; okaż nam skarby Twej mądrości, dopomóż w poznawaniu Ojca Niebieskiego, uczyń nas swymi prawdziwymi uczniami. Pomnóż w nas wiarę, byśmy mogli oglądać Ciebie w niebie. Amen. bł. Jakub Alberione

  Spis treści:

  OBRZĘDY WSTĘPNE Chrystus gromadzi nas przy ołtarzu LITURGIA SŁOWA BOŻEGO Chrystus mówi do nas słowami Pisma Świętego LITURGIA EUCHARYSTYCZNA Chrystus ofiarowuje się za nas swojemu Ojcu KOMUNIA ŚWIĘTA Chrystus karmi nas OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA Chrystus błogosławi nam i posyła nas do ludzi MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA PANA JEZUSA Obrzędy wstępne Liturgia słowa Liturgia eucharystyczna Obrzędy zakończenia
 • Brak w magazynie
  Módlmy się… Litania narodu polskiego Módlmy się… Litania narodu polskiego
  Brak w magazynie

  Litania narodu polskiego

  2,50 

  Brak w magazynie

  Modlitewnik zawiera nie tylko Litanię Narodu Polskiego, wzywającą Świętych i Błogosławionych o modlitwę za nas, lecz także modlitwy skierowane do Matki Bożej Królowej Polski, modlitwy za Naród Polski oraz modlitwy do Świętych patronów Polski.   Antyfona z Litanii Narodu Polskiego W tej chwili, kiedy tyle sił potrze­ba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły na­szych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpli­wej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wza­jemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Pa­nie wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze na­szej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmu­cali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chry­stusowi i Ojczyźnie. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa za Ojczyznę Modlitwa o odnowę moralną Narodu Aby przeciwnicy podali sobie ręce Dziękczynienie za dar Ojczyzny Modlitwa włączających się w dzieło ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu Modlitwa do Królowej Narodu Polskiego Modlitwa o odnowę moralną Narodu do Matki Bożej Królowej Polski Modlitwa do św. Wojciecha Do św. Andrzeja Boboli Modlitwa codziennego ofiarowania się w intencji Polskiego Narodu Litania Narodu Polskiego Litania do Świętego Stanisława, biskupa i męczennika Nowenna do Anioła Stróża Polski
 • Módlmy się… Modlitewnik dla rozbitych rodzin Módlmy się… Modlitewnik dla rozbitych rodzin
  Modlitewnik dla rozbitych rodzin przeznaczony jest dla rodzin, którym grozi rozpad, także dla tych, gdzie jeden ze współmałżonków pracuje za granicą, jak również i dla tych, którzy żyją w rodzinie patchworkowej. W modlitewniku nie zapominamy o kobietach samotnie wychowujących dziecko, o wdowach i wdowcach czy o dziecku, którego rodzice się rozwodzą.   Modlitwa w intencji uratowania małżeństwa Dziękuję Ci, Panie, że nas połączyłeś związkiem sakramentalnym. Niestety nasze małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i grozi mu rozbicie. Dlatego prosimy Cię, Boże, o pomoc, o ponowne wejrzenie w nasz związek, zatrzymanie się nad słowami przysięgi małżeńskiej, by na nowo odkryć moc sakramentu. To on nas uzdolnił do wypełniania z miłością i godnością wspólnych obowiązków oraz zadań. Prosimy Cię, Boże, o światłość rozpraszającą mroki ciemności, które spowiły nasz związek. Przywróć w nas wiarę, że z Twoją mocą uda nam się uratować małżeństwo. Chcemy przezwyciężyć kryzys, wznosząc się ponad egoizm, słabości i ograniczenia, by nikt nie ucierpiał, a zwłaszcza dzieci będące owocem naszej miłości. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami w pokonaniu trudności. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają podobne problemy. Proszę – módl się za nami wszystkimi. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa papieża Franciszka Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem Modlitwa za współmałżonka, który mnie opuścił Modlitwa w intencji uratowania małżeństwa Modlitwa codzienna krucjaty modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem Modlitwa za rozbite małżeństwa Modlitwa osoby będącej w rodzinie patchworkowej Modlitwa żony (męża) mającego współmałżonka na emigracji Modlitwa dziecka, gdy rodzice się rozwodzą Modlitwa żony, od której chce odejść mąż Modlitwa męża, od którego odeszła żona Za rodziny rozbite Modlitwa matki samotnie wychowującej dziecko Modlitwa wdowy Modlitwa wdowca Litania do Matki jednoczącej rodziny Nowenna rodziny patchworkowej
 • Módlmy się… Modlitewnik górników Módlmy się… Modlitewnik górników

  Modlitewnik górników

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik górników skierowany jest do wszystkich osób pracujących w kopalniach oraz do ich rodzin i bliskich. Pozycja zawiera krótkie biogramy Błogosławionego Mikołaja Grossa i Świętej Barbary, patronki górników. Modlitewnik złożony jest z modlitw skierowanych do Boga, ale też bezpośrednio do tych, którzy mogą wstawiać się za nami w Niebie.   Codzienna modlitwa górnika Najłaskawszy Boże Ojcze, staje przed Tobą, strudzony pracą, troszczący się o moich najbliższych, racz udzielić mi dziś wszystkich łask mi potrzebnych do spełniania Twojej woli. Niech wykonuję solidnie swoja pracę, niech każda czynność będzie przez Ciebie pobłogosławiona. Udziel łask mym najbliższym, niech niczego im nie brakuje, niech do Ciebie się uciekają w każdej potrzebie. Ty, Boże, bądź im obrońcą i wspomożycielem, gdy ja będę wykonywał swoją pracę pod ziemią. Święto Barbaro, moja patronko, czuwaj nade mną pod ziemią, nad wszystkimi górnikami dziś idącymi do pracy. Amen.

  Spis treści:

  ŚWIĘTA BARBARA – PATRONKA GÓRNIKÓW BŁOGOSŁAWIONY MIKOŁAJ GROSS, PATRON GÓRNIKÓW MODLITWY Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary Modlitwa za wstawiennictwem bł. Mikołaja Grossa Błogosławiony Mikołaju, wyjednaj mi łaskę głoszenia słowem Codzienna modlitwa górnika Idąc do pracy Po skończonej pracy Modlitwa górnika za rodzinę Modlitwa do św. Barbary dla uproszenia szczęśliwej śmierci Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary O przenajświętsza i najprzewielebniejsza dziewico, św. Barbaro Boże, Święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie Barbaro błogosławiona Barbaro święta, perło Jezusowa Gdy noc nas wchłonie Litania do Błogosławionego Mikołaja Grossa Litania do św. Barbary Godzinki do św. Barbary
 • Módlmy się… O pokój na świecie Módlmy się… O pokój na świecie
  Modlitewnik o pokój na świecie został przygotowany z myślą o osobach pragnących doświadczyć pokoju osobistego oraz o tych, którzy pragną modlić się za naród czy za pokłóconych. Książeczka podzielona jest na cztery części. W pierwszej znajdują się modlitwy ekumeniczne, w drugiej – modlitwy o pokój między narodami, w trzeciej – modlitwy o pokój między ludźmi, w ostatniej zaś – modlitwy o pokój wewnętrzny.   Modlitwa na rozpoczęcie nowenny do Matki Bożej Królowej pokoju Matko Boża, Królowo pokoju, staję przed Tobą, by chwalić Boga za to, że dał nam Ciebie jako wzorzec właściwego postępowania i wzorzec wierności Bogu. Pełna majestatu, Matko Księcia pokoju, racz wysłuchać moich próśb, jakie będę do Ciebie zanosił każdego dnia tej nowenny. Dziś potrzeba pokoju światu, rządzącym, rodzinom, a także i mnie samemu. Racz, Maryjo, wejrzeć na wszystkich potrzebujących pokoju, na skłócone narody, na ludzi cierpiących z powodu wojny, na zwaśnione rodziny, na nasze serca łaknące harmonii. Niech nasz los nie będzie Tobie obojętny, niech Twoje Matczyne serce wejrzy na nas i udzieli nam koniecznych łask. Niech królestwo pokoju Twego Boskiego Syna rozrasta się. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY EKUMENICZNE Modlitwa chrześcijan różnych wyznań o pokój Modlitwa brata Aloisa za mieszkańców Syrii i o pokój na świecie MODLITWY O POKÓJ MIĘDZY NARODAMI Modlitwa o pokój Modlitwa o pokój św. Franciszka z Asyżu Modlitwa o pokój Pawła VI Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II Modlitwa o pokój św. Józefa Bilczewskiego Modlitwa o pokój na świecie Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii Modlitwa o pokój w konkretnym kraju MODLITWY O POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI Modlitwa do św. Michała Archanioła O pokój w rodzinie (I) O pokój w rodzinie (II) O pokój między skłóconymi O umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów MODLITWY O POKÓJ WEWNĘTRZNY Modlitwa o pokój serca Modlitwa o cierpliwość Modlitwa o pokorę Modlitwa w trudnych sprawach Modlitwa w udręce i lęku Modlitwa o pokój ducha Nowenna do Matki Bożej Królowej pokoju
 • Módlmy się… Modlitewnik dla służby zdrowia Módlmy się… Modlitewnik dla służby zdrowia

  Modlitewnik służby zdrowia

  2,50 

  Na stanie

  Modlitewnik służby zdrowia przeznaczony jest nie tylko dla tych wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia, lecz także dla pacjentów i dla opiekujących się chorymi. Modlitewnik bogaty jest w modlitwy do patronów służby zdrowia, znaleźć w nim bowiem można m.in. Litanie do patronów, czy też Nowennę służby zdrowia, w której każdego dnia modlimy się za wstawiennictwem innego świętego.   Modlitwa do św. Łukasza, patrona służby zdrowia Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, których powołałeś do misji leczenia, zapobiegania chorobom i bólowi oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu cierpienia. Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują, aby podejmowali właściwe decyzje, byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa. Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Łukaszu, patronie służby zdrowia, módl się za nami.

  Spis treści

  Modlitwa za służbę zdrowia Modlitwa do św. Łukasza, patrona służby zdrowia Modlitwa w intencji lekarzy Modlitwa w intencji pielęgniarek, ratowników medycznych i sanitariuszy Modlitwa lekarza (I) Modlitwa lekarza (II) Modlitwa pielęgniarki (I) Modlitwa pielęgniarki (II) Modlitwa farmaceuty Modlitwa opiekujących się chorymi Modlitwa pacjentów i personelu Modlitwa o zdrowie Modlitwa przed operacją Modlitwa za chorych Litania do patronów Biblijna litania chorych Nowenna służby zdrowia
 • Módlmy się… Nabożeństwa fatimskie Módlmy się… Nabożeństwa fatimskie

  Nabożeństwa fatimskie

  2,50 

  Na stanie

  Nabożeństwa fatimskie to zbiór dłuższych modlitw do Matki Bożej Fatimskiej przeznaczony do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. W modlitewniku znajdują się m.in.: litanie, koronka, śpiewany różaniec i nowenny. Od 13 maja 2009 roku trwała Wielka Nowenna Fatimska, przygotowująca nas do 100. rocznicy Objawień Fatimskich, przypadającej 13 maja 2017 roku. Do rocznicy żywej.   Nabożeństwo fatimskie. Część I (fragment) Matko Boska, za nami wstawiaj się. Jutrzenko zaranna na niebie. O Maryjo, błagamy Cię. Piękniejsza nad słońce i gwiazdy. O Maryjo, błagamy Cię. Śliczniejsza nad cedry Libanu. O Maryjo, błagamy Cię. Cudniejsza nad perły i złoto. O Maryjo, błagamy Cię. Przez Serce Twe Niepokalane. O Maryjo, błagamy Cię. Matko Boska, za nami wstawiaj się. Panno łask Bożych pełna. Hołd Ci oddaje wierny Twój lud. Panno, Księżno Niebieska. Hołd Ci oddaje wierny Twój lud. Panno Niepokalana. Hołd Ci oddaje wierny Twój lud. Panno, cnót wszelkich Kwiecie. Hołd Ci oddaje wierny Twój lud. Panno, Ucieczko nasza. Hołd Ci oddaje wierny Twój lud. Matko Boska, za nami wstawiaj się.

  Spis treści:

  Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej Koronka do Matki Bożej Fatimskiej Nabożeństwo fatimskie Nowenna ku czci Matki Bożej Fatimskiej
 • Módlmy się… Śpiewnik fatimski Módlmy się… Śpiewnik fatimski

  Śpiewnik fatimski

  2,50 

  Na stanie

  Na modlitewnik fatimski składają się znane i mniej popularne pieśni skierowane do Matki Bożej Fatimskiej. Wśród nich zamieszczony jest również tekst tej najbardziej rozpowszechnionej – Z dalekiej Fatimy. Zebrane w modlitewniku fatimskim teksty pieśni, stanowią świadectwo rozwijającego się kultu maryjnego i potwierdzają jego aktualność. Od 13 maja 2009 roku trwała Wielka Nowenna Fatimska, przygotowująca nas do 100. rocznicy Objawień Fatimskich, przypadającej 13 maja 2017 roku. Do rocznicy żywej.   O Serce Maryi Niepokalane 1. O Serce Maryi Niepokalane, módl się za nami grzesznymi. Do Ciebie Twe dzieci grzechem skalane z tej smutnej wołają ziemi.

  Ref.: Sercu Maryi cześć oddajemy, wszyscy wspólnie zaśpiewajmy: O Serce Maryi Niepokalane, módl się za nami grzesznymi.

  2. Zwróć się, o Maryjo, ku naszej stronie. Niech dojdzie nasz głos do Ciebie, bo w Twego najsłodszej Serca obronie bezpiecznie jak w drugim niebie. 3. Modlitwy i dary razem złączymy, Grzesznych ucieczko jedyna. I tak dla Ciebie wianek zwiążemy, a Ty za nami proś Syna.

  Spis treści:

  Fatimska Pani Fatimska Pani, usłysz nas Fatimska, śliczna Pani Gdyby tak Maryja ukazała Tobie się dziś Matko Fatimska, módl się za nami Niepokalana, słoneczna Pani O Fatimska nasza Pani O Fatimska, Święta Pani O Matko Fatimska O Matko Fatimska, pragniemy Cię czcić O Pani nasza O Serce Maryi Niepokalane Poświęćmy Maryi różaniec nasz Pożegnanie Pani Fatimskiej Przychodzisz do nas, Maryjo Przychodzisz do nas, Matko, z nieba Różańcowa Pani nieba, ziemi Trzynastego maja Tu, w tej świątyni Tysiąckroć bądź pozdrowiona W Fatimie objawił potęgę swą Bóg W Fatimie, u Maryi W słonecznej światłości Najświętsza Panna Wiesz, Maryjo, żeśmy grzeszni Wśród łez goryczy Zatroskana Zawitaj, Królowo różańca świętego Zawitaj, Matko różańca świętego Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon Z skalnych, portugalskich gór
 • Za ojczyznę

  2,50 

  Na stanie

  W modlitewniku Za ojczyznę znajdują się propozycje próśb kierowanych do Boga za wstawiennictwem MB Częstochowskiej czy Patronów Polski. Słowa modlitw za nasz kraj zostały zaczerpnięte od Świętych Kościoła katolickiego (m.in. siostry Faustyny czy Jana Pawła II), jak również Sług Bożych (prymasa Augusta Hlonda).   Modlitwa o odrodzoną Polskę Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli Wielki sługo Boży, a nieustraszony męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, św. Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiej Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym patronem, położona dziś między bezbożnictwem Wschodu i Zachodu wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele i niech się stanie spoganiałym narodom przodowniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę Modlitwa o błogosławieństwo Ojczyźnie Modlitwa o odrodzoną Polskę Modlitwy za wszystkie stany Modlitwa o orędownictwo Matki Jasnogórskiej Dziękczynienie za dar Ojczyzny Modlitwa zawierzenia Modlitwa o odnowę moralną Narodu Aby przeciwnicy podali sobie ręce Modlitwa włączających się w dzieło ocalenia i duchowej odnowy Polskiego Narodu Modlitwa do Królowej Narodu Polskiego Modlitwa do św. Wojciecha Do św. Andrzeja Boboli Modlitwa franciszkańska O łaski dla sprawujących władzę Aby sprawujący władzę służyli człowiekowi Wezwania do Świętych i Błogosławionych Modlitwa o pokój i jedność w Ojczyźnie Modlitwa do św. Wojciecha o odrodzenie Narodu Do Maryi, Królowej Narodu Polskiego Do św. Tomasza Morusa W intencji ludzi młodych Nowenna za Ojczyznę do Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
 • Módlmy się… Modlitewnik dla więźniów Módlmy się… Modlitewnik dla więźniów

  Modlitewnik dla więźniów

  2,50 

  Na stanie

  Pozycja ta z założenia chce trafić do ludzi pozbawionych wolności. W wyborze modlitw pragnący się modlić znajdą tradycyjne modlitwy, jak i te mniej znane lub nieznane w ogóle. Dzięki takiemu zestawieniu pragniemy przekazać podejmującemu modlitwę, że wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i nawet gdy fizycznie zostaliśmy pozbawieni wolności, to w oczach Bożych jesteśmy wolni.   O łaskę przebaczenia Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Wszechmogący Boże, Twoja opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj łaskawie na tę osobę, którą najbardziej skrzywdziłem przez swoje postępowanie. Błogosław jej każdego dnia aby doświadczała szczególnie Twojego Bożego wsparcia. Panie, proszę Cię przez wstawiennictwo św Jana Pawła II, który został postrzelony pistoletem aby i osoba, którą skrzywdziłem, potrafiła mi wybaczyć, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II przebaczył swojemu oprawcy, odwiedzając go w więzieniu i błogosławiąc mu. Święty Janie Pawle II, zapewne nie było ci łatwo odważnie powiedzieć: wybaczam temu, który mnie skrzywdził. Twoje postępowanie przypomina Jezusa Chrystusa, który nie tylko wybaczył tym, którzy Go krzyżowali, ale też wstawiał się u Boga Ojca za nimi: „Ojcze, przebacz im, bo n wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Proszę, Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za tymi, których najbardziej skrzywdziłem, by dostąpili łaski przebaczenia. Amen.

  Spis treści:

  WSTĘP MODLITWY Modlitwa Pańska Pozdrowienie Anielskie Skład Apostolski Pod Twoją obronę Aniele Boży Chwała Ojcu Przykazania Boże Akty strzeliste Tajemnice różańca O potrzebne łaski O wsparcie bliskich Za niewinne skazanie O łaskę przebaczenia O życie wieczne Za kapelanów i wolontariuszy więziennych Za współwięźniów, aby dostąpili nawrócenia O umiejętność odnalezienia się po zakończonym wyroku i o zerwanie z przeszłością O dobre myśli w chwilach zwątpienia O poczucie duchowej wolności O nadzieję Litania do Świętego Dobrego Łotra Litania do Świętego Leonarda Nowenna za przyczyną pokornego Łotra św. Dyzmy
 • Módlmy się… Modlitewnik dla małżeństw proszących o dar życia Módlmy się… Modlitewnik dla małżeństw proszących o dar życia
  Modlitewnik przeznaczony jest dla małżonków, którzy pragną potomstwa, którzy go oczekują, którzy stracili nawet nadzieję na łaskę rodzicielstwa. Niezwykle pomocne są prośby, dzięki którym małżonkowie mogą modlić się o wstawiennictwo do przeróżnych patronów macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa. Dzięki modlitewnikowi łatwiej małżonkom odzyskać nadzieję na upragnione potomstwo.   Modlitwa starających się o potomstwo Boże Ojcze, Stwórco wszystkiego, co piękne, Twoim pragnieniem jest, byśmy wszyscy się rozmnażali. Sam przecież powiedziałeś: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Proszę Cię zatem, byś dał mi możliwość spełnić Twoje wezwanie, byś pozwolił mi być płodnym i w konsekwencji rozmnażać się. Proszę Cię o potrzebne dla mnie łaski, abym z radością spełniał Twoje wołanie o przyjmowaniu potomstwa. Ojcze, obdarz mnie łaską poczęcia, urodzenia, a następnie wychowania potomstwa, którego tak bardzo wraz ze współmałżonkiem pragniemy mieć. Amen.

  Spis treści:

  WSTĘP MODLITWY PRAGNĄCYCH DOŚWIADCZYĆ UROKÓW MACIERZYŃSTWA Modlitwa o łaskę macierzyństwa Modlitwa o łaskę do św. Gerarda Za rodzinę pragnącą potomstwa Modlitwa starających się o potomstwo Modlitwa za lekarzy leczących niepłodność Modlitwa o wypełnienie przysięgi małżeńskiej Modlitwa o cierpliwe czekanie na potomstwo Matko Jezusa, daj mi upragnione dziecię Modlitwa kobiety pragnącej być matką Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka Prośba o radość witania poczętego dziecka MODLITWY DLA MAŁŻEŃSTW, KTÓRE BARDZO DŁUGO OCZEKUJĄ DZIECKA O łaskę otrzymania daru potomstwa O odnalezieniu w nieszczęściu woli Bożej Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły MODLITWY CZEKAJĄCYCH NA ROZWIĄZANIE O otwarcie się na nowe życie Modlitwa kobiety w stanie błogosławionym Modlitwa matki oczekującej potomstwa Modlitwa o dobre znoszenie ciąży Modlitwa matki oczekującej potomstwa (I) Modlitwa matki oczekującej potomstwa (II) Modlitwa brzemiennej matki w zagrożonej ciąży Modlitwa rodziców za dzieciątko O łaskę dobrego przeżywania macierzyństwa Modlitwa matek oczekujących dziecka