//w różnych potrzebach
 • Módlmy się… Tajemnica Szczęścia Módlmy się… Tajemnica Szczęścia

  Tajemnica Szczęścia

  3,00 

  Na stanie

  Z życiorysu św. Brygidy Szwedzkiej, który rozpoczyna ten modlitewnik, dowiadujemy się o motywach powstania Tajemnic szczęścia. Gorące pragnienie Świętej, by poznać boleści, jakich doznawał Pan Jezus w trakcie swojej Męki, zaowocowało uczczeniem Jezusa Chrystusa przez rozpowszechnienie tych modlitw. Książeczka zawiera spis obietnic, które Pan Jezus chce okazywać swoim czcicielom. Ponadto znajduje się tu 15 modlitw, Tajemnic szczęścia, które zostały objawione św. Brygidzie, modlitwy do Krwi Chrystusa oraz do Miłosierdzia Bożego.   Czwarta modlitwa O Jezu! Lekarzu niebieski, wyniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Na mocy tego bezgranicznego miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

  Spis treści:

  WPROWADZENIE ŻYCIE ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ OBIETNICE TAJEMNICA SZCZĘŚCIA PIĘTNAŚCIE MODLITW MODLITWY DO KRWI CHRYSTUSA Litania do Krwi Chrystusa Nowenna do Krwi Chrystusa Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa MODLITWA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Uwielbienie Miłosierdzia Bożego
 • Módlmy się… Modlitwa wstawiennicza Módlmy się… Modlitwa wstawiennicza

  Modlitwa wstawiennicza

  3,00 

  Na stanie

  Książeczka skierowana jest do osób posługujących modlitwą wstawienniczą, a także do tych, którzy przygotowują się do skorzystania z tego rodzaju modlitwy. Ta krótka lektura rozróżnia dwie formy modlitwy: indywidualną i wspólnotową. Podkreśla przy tym szczególny wymiar Mszy Świętej i współpracę z łaską uświęcającą. Wskazuje, że sensem modlitwy wstawienniczej jest ufne przerzucenie na Boga swoich trosk i potrzeb, by ściślej przylgnąć do Chrystusa i zaprosić Go do swojego życia. Znajduje się tu także propozycja szczegółowego rachunku sumienia. Całość kończy modlitwa dziękczynna za uzdolnienie do modlitwy oraz możliwość powierzenia Bogu spraw własnych i bliskich nam osób.   Przygotowanie do modlitwy wstawienniczej Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją” (Łk 1, 46-50).

  Spis treści:

  MODLITWA WSTAWIENNICZA SENS MODLITWY WSTAWIENNICZEJ PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ RACHUNEK SUMIENIA Pytania wstępne Szczegółowy rachunek sumienia Żal za grzechy MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
 • Módlmy się… Modlitwa przebaczenia Módlmy się… Modlitwa przebaczenia

  Modlitwa Przebaczenia

  3,00 

  Na stanie

  Książeczka zawiera modlitwę autorstwa o. Roberta de Grandis SJ o umiejętność przebaczenia wszystkim, do których czujemy urazę. W modlitewniku znajdziemy również Drogę Krzyżową o przebaczeniu.   O pokój w sercu Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, gdzie panuje rozpacz; światło, gdzie panuje mrok; radość, gdzie panuje smutek.Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając – rodzimy się do życia wiecznego. św. Franciszek z Asyżu

  Spis treści:

  O łaskę przebaczenia i pojednania O zwyciężanie zła dobrem O pokój w sercu O panowanie Jezusa w sercu O ducha jedności O przebaczenie dla wrogów O uzdrowienie relacji w rodzinie O uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia O uzdrowienie z molestowania seksualnego O wolę kochania "wroga" Modlitwa przebaczenia Droga Krzyżowa "Krzyż przebaczenia"
 • Módlmy się… Modlitewnik uwielbienia Modlitewnik uwielbienia

  Modlitewnik uwielbienia

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik poprzedzony jest wstępem, który wyjaśnia różnicę pomiędzy modlitwą dziękczynienia a uwielbienia. Książeczka jest bogata w takie modlitwy jak: Uwielbienie za moje życie, Uwielbienie Boga w trudnych chwilach, Uwielbienie po przyjęciu Komunii Świętej. Zawiera także odpowiednie psalmy z Pisma Świętego. Modlitewnik kończy Hymn św. Franciszka z Asyżu.   Bądź wywyższony Panie Boże, Królu nieba i ziemi, pragnę Cię uwielbić za wspaniałość Twego stworzenia. W pierwszej kolejności oddaję Ci chwałę za to, że stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, że i mnie uczyniłeś sobie podobnym. Uwielbiam Cię za naturę, która jest dziełem Twoich rąk, że ona mnie zachwyca i pokazuje, że Ty, Panie, jesteś wielki. Natura służy człowiekowi, koi, upiększa, wprowadza w zachwyt, niech będą Tobie dzięki, że te uczucia mogą się w człowieku ujawnić dzięki Twojemu stworzeniu. Bądź wywyższony, Boże, za zwierzęta, za pożytek, który przez nie dałeś człowiekowi. Niech Cię wielbi Twoje wszelakie stworzenie, niech Cię wywyższa i składa Ci hołd. Amen.

  Spis treści:

  Uwielbienie a dziękczynienie Uwielbienie Bądź wywyższony Za Twe łaski W moich codziennych krzyżach Uwielbiam Cię w Kościele Odmieniasz życie swoich wiernych Uwielbienie za moje życie Uwielbienie Boga, który powołał Kościół Uwielbienie po przyjęciu Komunii Świętej Uwielbienie w radości Uwielbienie Boga w trudnych chwilach Niech Cię wielbią wszystkie rodziny Uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego Uwielbienie Syna Bożego Uwielbienie Ducha Świętego Uwielbiam Cię za łaskę Eucharystii Wielkiemu Bogu chwała! Jerozolima wyzwolona wielbi Boga Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka Posłannictwo Izraela Modlitwa uwielbienia Hymn św. Franciszka z Asyżu
 • Módlmy się… Modlitewnik seniora Módlmy się… Modlitewnik seniora

  Modlitewnik seniora

  3,00 

  Na stanie

  Niekiedy seniorów określa się mianem tych, którzy wkroczyli już w jesień swojego życia, lecz jak mówił św. Jan Paweł II: „Duch ludzki zresztą, choć odczuwa skutki starzenia się ciała, jest stale otwarty ku wieczności i dlatego pozostaje poniekąd zawsze młody”. Modlitewnik seniorów zawiera zatem modlitwy przeznaczone dla osób starszych, którzy swym cennym doświadczeniem mogą wskazywać drogę zbawienia wielu osobom. Tomik zawiera m.in. Modlitwę o radość życia, Prośbę o szczęśliwą starość, Modlitwę codzienną do św. Józefa, Litanię i nowennę do św. Symeona.   Modlitwa o pogodne przeżywanie starości Panie Jezu, mój najlepszy przyjacielu, Ty mnie nigdy nie opuszczasz, mogę się do Ciebie uciekać w każdym strapieniu, a Ty nigdy nie odwracasz się ode mnie, ale udzielasz mi łask, dzięki którym pragnę jeszcze mocniej bliskości z Tobą. Jezu Chryste, Twój kochający Ojciec w niebie pozwolił mi dożyć starości, choć nie jest ona beztroska. Jednak proszę Cię, mój Jezu, byś obdarzył mnie pogodą ducha, radością, cierpliwym znoszeniem ułomności. Proszę o dar umiejętności przeżywania każdego dnia jako nowej niespodzianki. Niech moje modlitwy kierują mnie na rzeczywistość niedotykalną, na sprawy wieczności. Święty Józefie, patronie cierpiących, wstawiaj się za mną u Boga Ojca, by moje życie stało się jeszcze pełniejszym, niż jest. Amen.

  Spis treści:

  Modlitwa o radość w życiu Prośba o szczęśliwą starość Modlitwa codzienna do św. Józefa Modlitwa do św. Józefa w trudnej sytuacji Modlitwa w jesieni życia Modlitwa ludzi starszych Modlitwa za dzieci Modlitwa za wnuki Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia Modlitwa dziękczynna do Matki Bożej Pocieszenia Modlitwa o pogodne przeżywanie starości Modlitwa za zmarłego męża Modlitwa za zmarłą żonę Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć Litania do św. Symeona Nowenna do św. Symeona
 • Módlmy się… Modlitewnik rolników Modlitewnik rolników

  Modlitewnik rolników

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik przeznaczony jest nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich, którym zależy na dobrych plonach i urodzaju. Książeczka zawiera m.in. modlitwę o siły do pracy, o dobrą o pogodę, a także o opiekę św. Izydora, który jest patronem osób pracujących na roli oraz modlitwę za innych rolników, sąsiadów za wstawiennictwem św. Urbana I, papieża, patrona rolników.   Pieśń o dobrą pogodę Boże Abrahamów, Boże Królu z nieba, użycz nam pogody, bo nam jest potrzeba. Nie karz nas deszczem ani głodnym czasem, by lud twój wiedział, żeś jest Bogiem naszym. Wzdychamy sercem ubogie sieroty, daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. Wspomóż Maryjo i święci patroni, niech nas od głodu pomoc Wasza broni.

  Spis treści:

  Modlitwa rolnika Modlitwa za rolników O chleb powszedni O obfite zbiory O mądrość dla rolników O naśladowanie cnót św. Izydora O opiekę św. Izydora Bóg naszą mocą Modlitwa o urodzaj (I) Modlitwa o urodzaj (II) Modlitwa o urodzaj (III) Modlitwa o urodzaj ziół Modlitwa o dobrą pogodę Pieśń o dobrą pogodę O poprawę pogody W czasie burzy Z prośbą o zesłanie deszczu Modlitwa odmawiana w dniu Matki Bożej Siewnej Błaganie i dziękczynienie Dziękczynienie za plony O siłę do pracy Za innych rolników, sąsiadów Litania do św. Izydora, patrona rolników Litania rolników Nowenna rolników
 • Módlmy się… Modlitewnik rodzinny Módlmy się… Modlitewnik rodzinny

  Modlitewnik rodzinny

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik jest zbiorem modlitw dla rodziny. Znajdują się w nim modlitwy dla całej rodziny, dla małżonków i rodziców, dla żon i matek, dla męża i ojca, dla małych oraz starszych dzieci. Można tu odnaleźć m.in. następujące modlitwy: Święta Rodzino, napełnij nas miłością; Panie, spojrzyj na cierpienie rodziny; Do Anioła Stróża męża; Do Anioła Stróża żony; Modlitwa matki oczekującej potomstwa; Boże, dziękuję Ci za rodziców; O akceptację siebie.   Maryjo, strzeż rodzin Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław w wychowaniu naszych nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w sakramencie pokuty, który przynosi spokój duszy. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercami wolnymi od złości, nienawiści będziemy mogli nieść Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. św. Jan Paweł II

  Spis treści:

  MODLITWY CAŁEJ RODZINY

  MODLITWY MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

  MODLITWY ŻON I MATEK

  MODLITWY MĘŻA I OJCA

  MODLITWY MAŁYCH DZIECI

  MODLITWY STARSZYCH DZIECI
 • Módlmy się… Modlitewnik rekolekcyjny Módlmy się… Modlitewnik rekolekcyjny

  Modlitewnik rekolekcyjny

  3,00 

  Na stanie

  Szczególnie owocny dla każdego chrześcijanina jest czas rekolekcji. Przybliżamy się wtedy do Boga, niekiedy odkrywamy Go na nowo. Szczególnie doświadczamy wtedy Boga żywego, który pomaga nam zrozumieć codzienne przeciwności. Modlitewnik przeznaczony jest nie tylko na czas rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych, lecz przede wszystkim na czas rekolekcji osobistych, z których wielokrotnie w ciągu całego roku można korzystać. Dlatego książeczka składa się z modlitw ogólnych (np. Modlitwa o owocne przeżycie rekolekcji), modlitw na czas rekolekcji adwentowych (np. Modlitwa o radość w oczekiwaniu na przyjście Pana), modlitw na czas rekolekcji wielkopostnych (np. O dobre przeżywanie Wielkiego Postu) oraz modlitw na czas rekolekcji zamkniętych (np. Modlitwa o wewnętrzne wyciszenie czy Modlitwa o trwanie w miłości Bożej po zakończeniu rekolekcji).   Modlitwa do Matki Bożej przed rozpoczęciem rekolekcji Matko mojego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie uwielbione Twoje imię, że przed spotkaniem ze św. Elżbietą szłaś przez góry samotnie, podejmując modlitwę, trud wędrówki, wyciszenie. Racz dać mi łaskę dobrego przeżycia rekolekcji, bym jak Ty mógł spotkać się naprawdę z moim Pa­nem, bym na koniec mógł wyśpiewać pieśń chwały. Maryjo, potrzebuję spotkania z moim Bogiem, zawężenia relacji; proszę, wyjednaj mi dary Ducha Świętego, bym umiał w ciszy kontemplować Boże Słowo, bym umiał modlić się wytrwale. Niech Twoje wstawiennictwo, moja Matko, pomoże mi odnowić się moralnie, bym skuteczniej działał na rzecz środowiska, w którym żyję, bliskich, rodziny, wspólnoty parafialnej. Matko Kościoła, niech będą dzięki całemu Kościołowi, że daje wiernym czas odnowy i umocnienia wiary. Pani świata, czuwaj nad wszystkimi, którzy będą słuchać nauk rekolekcyjnych. Amen.

  Spis treści:

  WSTĘP MODLITWY REKOLEKCYJNE OGÓLNE MODLITWY NA CZAS REKOLEKCJI ADWENTOWYCH MODLITWY NA CZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH MODLITWY NA CZAS REKOLEKCJI ZAMKNIĘTYCH
 • Módlmy się… Modlitewnik narzeczonych Módlmy się… Modlitewnik narzeczonych

  Modlitewnik narzeczonych

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik przeznaczony jest dla wszystkich narzeczonych, którzy pragną oddawać swoją miłość Jezusowi i razem z Nim przygotować się do sakramentu małżeństwa. Książeczka podzielona jest na cztery grupy. W pierwszej znajdziemy modlitwy o miłość. W drugiej – modlitwy narzeczonych, w kolejnej – modlitwy w narzeczeństwie, a w ostatniej – modlitwy za nowożeńców. Zainteresowani odnajdą następujące modlitwy: Modlitwę o wytrwanie w miłości, Modlitwę narzeczonych do Zbawiciela, Za rodziców swoich i narzeczonego, O cierpliwość, O uproszenie czystości duszy i ciała, Błogosławieństwo nowożeńców.   Za nas… Boże, który jesteś życiem i miłością ludzi. Dziękujemy Ci za to, że się spotkaliśmy. Dziękujemy Ci za szczęście, jakim nas obdarzyłeś. Daj nam siły, abyśmy wytrwali w wierności Tobie i sobie nawzajem. Pomóż nam zachować czystość przedmałżeńską, cierpliwość wobec trudności i wytrwałość w doświadczeniach. Ucz nas miłości zdolnej do panowania nad sobą, gotowej do poświęceń, szukającej prawdziwego dobra ukochanej osoby. Boże miłosierny, pomóż nam dobrze przygotować się do dnia ślubu. Uświęć naszą miłość i otwórz nas na dar życia, które przekażemy nowym ludziom. Niech dzień naszego ślubu będzie pełen radości i pokoju. Niech spocznie nad nami błogosławieństwo Twoje i naszych rodziców. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY O MIŁOŚĆ Prośba o przygotowanie do miłości Modlitwa o wytrwałość w miłości

  MODLITWY NARZECZONYCH Modlitwa narzeczonych do Boga Modlitwa narzeczonych do Zbawiciela Modlitwa narzeczonych do Ducha Świętego Modlitwa narzeczonych do Matki Bożej Modlitwa narzeczonych za wstawiennictwem św. Joanny Beretty Molli Modlitwa za narzeczonego Modlitwa za narzeczoną Za nas… Za rodziców swoich i narzeczonego Dziękczynienie

  W NARZECZEŃSTWIE O cierpliwość O uproszenie czystości duszy i ciała O zachowanie czystości za wstawiennictwem św. Józefa O czystość do Rafała Archanioła Litania do św. Józefa, patrona narzeczonych Nowenna narzeczonych

  MODLITWY ZA NOWOŻEŃCÓW Modlitwa za nowożeńców Błogosławieństwo nowożeńców Litania do św. Doroty
 • Módlmy się… Modlitewnik na każdy dzień Módlmy się… Modlitewnik na każdy dzień

  Modlitewnik na każdy dzień

  3,00 

  Na stanie

  Zarówno Pan Jezus i Matka Boża, jak i Świeci, i Błogosławieni niejednokrotnie zachęcali wierzących, by często modlili się i zwracali swe wołania do Boga Ojca Wszechmogącego, dlatego stworzony Modlitewnik na każdy dzień pomaga zorganizować sobie każdego dnia czas na modlitwy. Pomocny jest do tego podział modlitw na: modlitwy poranne (np. Powitanie dnia), w ciągu dnia (np. Anioł Pański) oraz wieczorne (np. Dziękczynienie za przeżyty dzień). Dodatkowo zastosowaliśmy podział na dni tygodnia.   Dziękczynienie za spokojną noc Panie, dziękuję za tę spokojną noc, której doświadczyłem dzięki Twojemu miłosierdziu. Tej nocy pochyliłeś się nade mną, dzięki czemu nie dokuczały mi żadne koszmary. Jezu Chryste, dziękuję również za ten cichy i piękny poranek, że kolejnego dnia mogę budzić się na nowo i doświadczać Twego działania. Panie, jesteś wielki, Twe dzieła są wspaniałe i godne podziwu. Dziękuję, że jesteś i nieustannie chronisz mnie nie tylko za dnia, lecz i nocą. Amen.

  Spis treści:

  PODZIAŁ DNIA Modlitwy poranne Modlitwy w ciągu dnia Modlitwy wieczorne PODZIAŁ NA DNI TYGODNIA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 • Módlmy się… Modlitewnik misyjny Módlmy się… Modlitewnik misyjny

  Modlitewnik misyjny

  3,00 

  Na stanie

  „Wszyscy powinni móc doświadczyć radości czucia się kochanymi przez Boga, radości zbawienia! […] Głoszenie Ewangelii jest nieodłączne od faktu bycia uczniem Chrystusa i zakłada nieustanne zaangażowanie, które podtrzymuje całe życie Kościoła”. Słowa Ojca Świętego Franciszka jednoznacznie przypominają, że każdy chrześcijanin powinien modlić się za misjonarzy, dlatego modlitewnik ten oprócz krótkiego wstępu zawiera także modlitwy za kraje misyjne, o powołania misyjne oraz za misjonarzy.   W trosce o misjonarzy Boże, Ojcze wszechświata, który rozporządzasz wszystkim, do Ciebie należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Człowiekowi, swemu stwo­rzeniu, dałeś wolność, miłość największą i tą miłością kochasz każdego. Proszę Cię, Boże, byś wlał w serca prześladowców misjonarzy nawrócenie i opamiętanie. Niech ci, którzy działają w Twoje imię, mogą szerzyć rozpoczęte dzieło. Niech dzięki Twej pomocy, Ojcze Niebieski, misjonarze uzyskają serca spokojne, wolne od lęku przed prześladowaniami, pracę wykonywaną w niezmąconej prześladowaniami atmosferze, a jeśli nawet przyjdzie im stanąć w obliczu zagrożenia, niech Twoja miłość ich ochrania, niech bezpieczeństwa szukają w Tobie. Jezu Chryste, daj prześladowcom upomnienie przez innych ludzi, niech nie krzywdzą tych, którzy niosą pomoc. Amen.

  Spis treści

  Dlaczego powinniśmy modlić się za misjonarzy? ZA KRAJE MISYJNE W intencji misji i współpracy misyjnej Za kraje misyjne W trosce o misjonarzy Za dobrodziejów misji i za instytucje misyjne O przychylność władz krajów misyjnych O pokój w krajach misyjnych Panie, miej w opiece dzieci z krajów misyjnych O POWOŁANIA MISYJNE O powołania misyjne (I) O powołania misyjne (II) Boże, Ojcze Przedwieczny O ducha służby dla powołanych do misji ZA MISJONARZY Za misjonarzy (I) Za misjonarzy (II) Za misjonarzy (III) O ducha misyjnego Modlitwa za misje i misjonarzy Ty, który jesteś największy Litania do Matki Bożej w intencji misjonarzy Litania misjonarzy Nowenna w intencji misji
 • Módlmy się… Modlitewnik mężczyzn Módlmy się… Modlitewnik mężczyzn

  Modlitewnik mężczyzn

  3,00 

  Na stanie

  Modlitewnik przygotowany specjalnie dla mężczyzn. Zawiera szereg modlitw dla mężczyzn w różnym wieku i na różnych etapach życia – zarówno dla młodzieńców, jak i ojców rodziny. Czytelnik znajdzie tutaj modlitwy do odmawiania przy różnych zajęciach – O zapał do pracy, Modlitwę kierowcy, ale też modlitwy w różnych potrzebach – O zdrowie, O uwolnienie od uzależnień, Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza.   O czystość serca Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj mi za Jej przyczyną mieć czyste serce i nie ulegać wszelkim pokusom złego. Niechaj łaska Jej Niepokalanego Poczęcia i świętego dziewictwa będzie mi ostoją w chwilach pokus i trudności. Przez Chrystusa, Twojego Syna, a Pana naszego. Amen. Zdrowaś Maryjo (3 razy).

  Spis treści

  MODLITWY O WZROST W ŁASCE BOŻEJ Oddanie się Opatrzności Bożej Powierzenie się Jezusowi O dary Ducha Świętego O poznanie siebie O ducha służby Modlitwa grzesznika MODLITWY MŁODEGO MĘŻCZYZNY O rozeznanie powołania O czystość serca Za swoją dziewczynę O dobrą żonę MODLITWY OJCA RODZINY Obranie Jezusa za Pana rodziny O odnowę rodziny Akt zawierzenia rodziny Miłosierdziu Bożemu Zawierzenie dokonane przez ojca O miłość Bożą dla bliskich O przyjęcie i dobre wychowanie dzieci Za dzieci O ochronę aniołów W intencji małżonki Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem W trudnościach ekonomicznych Za rodzinę rozbitą MODLITWY PRZY RÓŻNYCH ZAJĘCIACH O dar mądrości w przemawianiu O zapał do pracy O pilność w pracy O znalezienie pracy Modlitwa internauty Modlitwa kierowcy MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH O wstawiennictwo patrona W pokusach nieczystych O zdrowie O przezwyciężenie złych skłonności O uwolnienie od uzależnień O uzdrowienie seksualności O uwolnienie od skutków okultyzmu Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH MĘŻCZYZN