Zbliżająca się rocznica objawień fatimskich skłania nas do szukania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – czym tak naprawdę są? W jaki sposób zaważyły na dziejach chrześcijaństwa i jak rozwinął się kult cudownego orędzia Matki Bożej? Z odpowiedzą na te i inne pytania dotyczące wydarzeń z 1917 roku przychodzi przygotowana przez Wydawnictwo JUT książka Tajemnica Fatimy. Historia i przesłanie.

Losy Łucji, Franciszka i Hiacynty pokazują, jak wielka jest istota łaski i miłosierdzia Bożego. […] To właśnie wizja Pani jaśniejszej od słońca była dla trójki dzieci impulsem, który odmienił ich życie, wprowadzając ich na drogę modlitwy, ofiary i pokuty. Duchowość Franciszka, Hiacynty oraz Łucji, tak bardzo prosta i autentyczna, jest apostolska. Zawierają się w niej tajemnice Chrystusa, Maryi i Kościoła, które jednoczy istota Trójcy Przenajświętszej jako źródło wszystkich tajemnic.

Jolanta Koziej-Chołdzyńska

Tajemnica Fatimy

Odbiorcy

Proponowana przez nas pozycja wprowadzi poszukującego Czytelnika w tematykę wydarzeń fatimskich, dojrzałemu zaś pozwoli na poszerzenie dotychczasowej wiedzy. Zarówno jedni, jak i drudzy otrzymują możliwość spojrzenia na tajemnice fatimskie z wielu perspektyw i poznania odpowiedzi na nurtujące wątpliwości. Publikacja wskazuje, jak kształtować właściwą postawę duchową wobec przesłania Matki Bożej.

Co nowego?

Zapowiada się ciekawie, prawda? Na rynku nie brakuje jednak wyczerpujących ten temat książek. Wyróżniającą naszą publikację cechą jest oparcie się na wiarygodnych źródłach – bazowaliśmy bowiem na świadectwie spisanym przez zmarłą w 2005 roku siostrę Łucję. Dzięki temu „Tajemnica Fatimy…” pozostaje zgodna z nauką Kościoła katolickiego.

Różnorodne i bogate w treści rozdziały świadczą o wieloaspektowym ujęciu tematu oraz aktualności wydarzeń sprzed wieku. Każdy artykuł – opatrzony wyjątkowymi grafikami Anny Szymańskiej – jest odrębną całością, zatem Czytelnik może zacząć lekturę od dowolnego miejsca. Książkę kończy modlitewnik fatimski.

Rosja a wydarzenia w Fatimie - ks. dr hab. Marek Łuczak, prof. UE

W książce prezentujemy zbiór artykułów:

1. Objawienia fatimskie, o. dr Zdzisław Świniarski SSCC
2. Dzieci fatimskie, Jolanta Koziej-Chołdzyńska
3. Maryjna pełnia życia i świętości w Bogu, ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UP JP II
4. Wpływ objawień fatimskich na życie Kościoła, ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
5. Rosja a objawienia w Fatimie, ks. dr hab. Marek Łuczak, prof. UE w Katowicach
6. Kult Matki Bożej Fatimskiej w Polsce, Jolanta Koziej-Chołdzyńska
7. Sanktuaria fatimskie w Polsce, dr Magdalena Czarnecka
8. Cuda fatimskie, Jolanta Koziej-Chołdzyńska

To ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawrócenia jest nadal aktualne. Jeszcze bardziej aktualne niż 65 lat temu. I jeszcze bardziej naglące.

Jan Paweł II

W myśl słów św. Jana Pawła II nie doszukiwaliśmy się w objawieniach fatimskich niepotrzebnej sensacji, ale postawiliśmy na podkreślenie aktualności i potrzeby trwania w orędziu Pięknej Pani.