/Prawdy wiary
 • Promocja!

  Chrzest Polski 966. Zeszyt 3.

  12,00  6,00 

  Na stanie

  Trzeci numer „Prawd Wiary” Chrzest Polski 966 poświęcony jest tematyce chrztu Polski. Artykuły w nim zamieszczone traktują o okolicznościach jednego z najważniejszych  w historii Polski momentu – chrztu Polski i o następstwach decyzji podjętych przez księcia Mieszka I. Zaproszeni do współpracy specjaliści szczegółowo omówili również europejski kontekst wydarzenia oraz przybliżyli czytelnikowi i poddali analizie dzieła ikonograficzne nawiązujące do przyjęcia chrześcijaństwa. Autorami tekstów są znawcy tematu – wśród nich historycy i historycy sztuki, którzy w sposób jasny i precyzyjny przedstawiają okoliczności tego historycznego wydarzenia.  

  Spis treści:

  Chrzest 966 /ks. Mirosław Skałban 1050 lat temu na polskiej ziemi stanął krzyż /ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec Chrystianizacja Polski – znaczenie i recepcja /Marek Robert Górniak Chrystusowe korzenie tożsamości narodu polskiego /dr Paweł Janowski Europejski kontekst chrztu Polski /dr Paweł Janowski Temat chrztu Polski w malarstwie XIX w. /Barbara Ciciora
 • Brak w magazynie
  Brak w magazynie

  Przedziwny Znak w Legnicy. Zeszyt 2.

  12,00 

  Brak w magazynie

  Drugi zeszyt „Prawd Wiary”, Przedziwny Znak w Legnicy, jest poświęcony znamionom cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Legnicy. Prezentowany numer został wzbogacony interesującymi wywiadami z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, księdzem biskupem Stefanem Cichym i wykładowcą teologii dogmatycznej w Legnicy, kapłanem Krzysztofem Wiśniewskim oraz tekstami ukazującymi znaczenie cudu eucharystycznego czy inne, podobne wydarzenia, które miały miejsce w historii Kościoła. Pierwszy artykuł o samym cudzie w Legnicy autorstwa ks. Mirosława Skałbana omawia wszystkie sprawy związane z tym przedziwnym wydarzeniem – opisuje zarówno cudowną Hostię, działania władz parafii po wydarzeniu, koleje badań patomorfologicznych i morfologicznych, jak i znaczenie wydarzenia dla wspólnoty Kościoła. Wiarygodne wyjaśnienia związane z wydarzeniem w Legnicy czytelnik znajdzie w zamieszczonych rozmowach z biskupami diecezji legnickiej: bpem Stefanem Cichym i bpem Zbigniewem Kiernikowskim. Na uwagę zasługuje tekst o wydarzeniach o znamionach cudu eucharystycznego, które miały miejsce na ziemiach polskich. Artykuł traktuje nie tylko o samych cudach, ale także skupia się na opisach miejsc, w których te się wydarzyły – opisach sanktuariów, ich dziejach, historii, jakie towarzyszyły konkretnym ludziom.  

  Spis treści:

  Przychodzi prawdziwy Chrystus /redakcja Wydawnictwa JUT Cud w Legnicy /ks. Mirosław Skałban Właściwie odczytać ten znak /Rozmowa Pauliny Sieradzkiej z Księdzem Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim i z Księdzem Krzysztofem Wiśniewskim Cuda eucharystyczne /ks. Mirosław Skałban Pan mówi do nas /Rozmowa Anny Nycz z Księdzem Biskupem Stefanem Cichym Przedziwne znaki /Iwona Gromadzka
 • Pierwszym, wydanym zeszytem „Prawd wiary” jest Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Warto zapoznać się chociażby z artykułem przybliżającym postaci Apostołów Miłosierdzia Bożego, czy też zaznajomić się z artykułem wyjaśniającym, w jaki sposób miłosierdzie przedstawione jest na kartach Pisma Świętego, a następnie o czym naucza Miłosierny Jezus w objawieniach św. siostry Faustyny Kowalskiej. Nie sposób pominąć też omówienia istoty m.in. Godziny Miłosierdzia, Koronki do Miłosierdzia Bożego czy święta Miłosierdzia Bożego.  

  Spis treści:

  Tajemnica miłosierdzia /ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL Miłosierdzie Boga w Starym i Nowym Testamencie Miłosierdzie Boga w Starym i Nowym Testamencie /ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel Kult Bożego Miłosierdzia Obraz Jezusa Miłosiernego w przekazie sw. Faustyny /ks. prof. dr hab. Andrzej Witko Koronka do Miłosierdzia Bozego /siostra M. Elżbieta Siepak, ZMBM Godzina Miłosierdzia /siostra M. Elżbieta Siepak, ZMBM Święto Miłosierdzia Bozego /siostra M. Elżbieta Siepak, ZMBM Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego /siostra M. Elżbieta Siepak, ZMBM Szerzenie czci Miłosierdzia /siostra M. Elżbieta Siepak, ZMBM Apostołowie Miłosierdzia Bożego Apostołowie Miłosierdzia Bożego /Daniel Szlachta Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijańskim Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijańskim /bp Henryk Ciereszko