• Do Chrystusa Ukrzyżowanego

  2,50 

  Na stanie

  Kult Chrystusa Ukrzyżowanego wiąże się ze szczególną czcią oddawaną Krzyżowi Świętemu, jednemu z najbardziej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa. Modlitewnik zawiera modlitwy do odmawiania w trakcie adoracji Krzyża, wezwania do Chrystusa Ukrzyżowanego, a także rozważania na temat ostatnich siedmiu słów Pana Jezusa na Krzyżu. Modlitwa przed Krzyżem O Krzyżu umiłowany, w tobie nasze zbawienie, nasze życie i nasze zmartwychwstanie. O drzewo drogocenne, na którym zostaliśmy zbawieni i oswobodzeni. Symbolu czcigodny, którym zostaliśmy naznaczeni jako własność Boga. Krzyżu chwalebny, tylko tobą winniśmy się chlubić. Przez ciebie ludzka natura jest usprawiedliwiona; była potępiona, a jest zbawiona; była niewolnicą grzechu, a jest znów wolna; była martwa, a jest obdarzona życiem. Przez ciebie królestwo niebios jest odnowione i doskonałe. Przez ciebie Syn Boży był podniesiony ponad ziemię i otrzymał imię ponad wszelkie imię. Przez ciebie przygotował swój tron i utrwalił królestwo swoje. O Krzyżu, przez ciebie przychodzi do mnie wszelkie dobro. W tobie jedynie chcę się chlubić, moja jedyna prawdziwa nadzieja jest w tobie!  

  Spis treści

  WSTĘP MODLITWY Modlitwa przed krucyfiksem Modlitwa przed Krzyżem Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego Modlitwa do ukrzyżowanego Chrystusa Pana Modlitwa o dobre przeżywanie cierpienia Modlitwa przed ucałowaniem Krzyża Litania do Krzyża Świętego (I) Litania do Krzyża Świętego (II) Litania o Krzyżu Świętym Rozważania na temat ostatnich siedmiu słów Pana Jezusa na Krzyżu
 • Zapraszamy do modlitwy koronką i różańcem razem z niezwykłym Ojcem Dolindo. W naszym modlitewniku zawarliśmy krótki biogram Sługi Bożego i teksty jego rozważań modlitewnych. W trudnych sytuacjach Jezu, Ty się tym zajmij. Zajmij się każdą moją troską, każdym niepowodzeniem, wspieraj mnie w trudach codzienności i nie pozwól dopuszczać do siebie zwątpienia w sensowność tego, co mnie spotyka. Amen.  

  Spis treści

  Sługa Boży ojciec Dolindo Ruotolo (biogram) MODLITWY Modlitwa za kapłanów O dobrą spowiedź Modlitwa za rodziny Za bliźniego W trudnych sytuacjach W czasie niepokoju Modlitwa zawierzenia W chorobie O właściwe przeżywanie codzienności Modlitwa o pokorę O większą ufność Koronka Ojca Dolindo Rozważania różańcowe
 • Nowenna do Ducha Świętego

  2,50 

  Na stanie

    Modlitewnik zawiera tekst nowenny do Ducha Świętego. Służy ona przede wszystkim do odmawiania przed uroczystością Pięćdziesiątnicy. Teksty modlitw, rozważań i hymnów wybrał i opracował ks. prof. Janusz Królikowski. Modlitewnik wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce, który przez najbliższe dwa lata koncentruje się na osobie Ducha Świętego. Z dnia szóstego Módlmy się, abyśmy umieli przyjmować działanie Ducha Świętego, które prowadzi nas do powstawania z duchowej śmierci grzechu i daje nam udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Moc nowego i świętego życia rodzi się z przyjęcia Ducha Ożywiciela i złączenia z Nim naszych pragnień, dążeń i działań.  

  Spis treści:

  NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Dzień pierwszy Dzień drugi Dzień trzeci Dzień czwarty Dzień piąty Dzień szósty Dzień siódmy Dzień ósmy Dzień dziewiąty  
 • Módlmy się… Przebite Serce – dowód tożsamości Módlmy się… Przebite Serce – dowód tożsamości
  Publikacja stanowi medytację nad Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Autor, ks. Wiesław Niewęgłowski, rozważa pokrótce wersy Litanii, aby Czytelnik mógł głębiej zrozumieć tę modlitwę. „Litania do Serca Pana Jezusa jest związana z nami od naszego dzieciństwa: odmawiana w kościołach, zwłaszcza podczas nabożeństw czerwcowych, wskazywana jako modlitwa po spowiedzi, kierowana z serca do Serca Jezusa Pana” – pisze ks. Niewęgłowski.   Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Jezus jest skarbnicą. Jego serce jest szkatułą, w której znajdują się bezcenne skarby nieba. Wśród nich litania wymienia sprawiedliwość i miłość. Słowo „sprawiedliwość” w biblijnym języku nie ma znaczenia jurydycznego. Oznacza świętość, ów stan bez cienia jakiegokolwiek zła, niedoskonałości. serce Jezusa, w którym przebywa sprawiedliwość, jest bez cienia winy. Doskonałe. Połączone z miłością, ukazuje pełny obraz Boga, który zapraszając nas do siebie, stawia warunek, abyśmy jak on byli święci i miłujący. Wtedy będziemy mieli dostęp do Jego skarbnicy, która się nie wyczerpuje? Jeśli jednak daleko nam i do świętości, i do miłości, pozostaje pokorne wołanie: zmiłuj się nad nami!
 • Módlmy się… Do Chrystusa Dobrego Pasterza Módlmy się… Do Chrystusa Dobrego Pasterza
  Modlitewnik zawiera szereg krótkich modlitw do Chrystusa Dobrego Pasterza, m.in. św. Tomasza z Akwinu, bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także dwie Litanie i Nowennę do Dobrego Pasterza.   Napełnij nas gorliwością o chwałę Boga Jezu, Dobry Pasterzu, drogo, prawdo i życie, zwróć miłosierne spojrzenie na swoją owczarnię. Oświeć nas mądrością swojej Ewangelii, umocnij przykładem swego życia, nakarm Eucharystią, napełnij gorliwością o chwałę Boga i zbawienie ludzi. Zniewagi wyrządzone pasterzom Kościoła pragniemy wynagrodzić uległością i współpracą z nimi w nauczaniu i w gorliwości oraz modlitwą i działalnością apostolską zgodną z naszym powołaniem. Jezu, Dobry Pasterzu, ześlij Twojego Ducha, który niech umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech wleje w nasze serca prawdziwego ducha Bożego, niech nam udzieli prostoty, roztropności, męstwa i wstrzemięźliwości Apostołów. Maryjo, Matko Dobrego Pasterza, połóż nam na głowę Twą świętą rękę, abyśmy mogli naśladować Cię w życiu duchowym i apostolskim i tak osiągnąć wieczną chwałę w niebie. Amen.

  Spis treści:

  Psalm 23 Ofiarowanie się Dobremu Pasterzowi Ty jesteś Odwiecznym Pasterzem Ty jesteś Dobrym Pasterzem Nakarm nas, Dobry Pasterzu Napełnij nas gorliwością o chwałę Boga Kocham Cię, o mój Boże Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą Wzmocnij ducha we wspólnotach parafialnych Daj obfitość Twego życia Przybądź z pomocą swoim kapłanom Nie opuszczaj swojej trzódki Abyśmy trwali w wierności Daj nam kapłanów prawdziwie świętych Dozwól uczestniczyć kapłanom w Twoim życiu Przysparzaj robotników Ewangelii Zlituj się nad błądzącymi Litania do Chrystusa Dobrego Pasterza Litania do Pana Jezusa Dobrego Pasterza Nowenna do Dobrego Pasterza
 • Królowi życia i Zwycięzcy nad śmiercią dedykujemy modlitewnik Do Chrystusa Zmartwychwstałego. Zawiera on różne krótkie modlitwy do Chrystusa Zmartwychwstałego, m.in. św. Jana Pawła II, św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Johna Henry’ego Newmana, br. Rogera Schütza, 4 litanie, 3 koronki i nowennę „Spotkania ze Zmartwychwstałym”.   Jezusa Zmartwychwstałego Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, który prawdziwie powstał z martwych, który ukazał się uczniom i Piotrowi, który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony, który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami, który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę, którego radości nikt nam nie odbierze. Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie, zmiłuj się nad nami. (Romano Guardini)

  Spis treści:

  MODLITWY RÓŻNE Chrystus ofiarował człowiekowi dziedzictwo życia Akt miłości do Zmartwychwstałego Obdarz nas pełnią życia Uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego Westchnienie do Zmartwychwstałego Oddanie się Zmartwychwstałemu Medytacja nad Zmartwychwstaniem Uwielbienie Zmartwychwstałego Daj nam zrozumieć tajemnicę Krzyża Do Zmartwychwstałego O odczytanie powołania O spełnianie woli Bożej Ty jesteś Panem życia LITANIE Litania do Jezusa Zmartwychwstałego (I) Litania do Jezusa Zmartwychwstałego (II) Litania do Chrystusa Zmartwychwstałego Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia KORONKI Koronka ufności w Jezusie Koronka do Jezusa miłosiernego Koronka do Jezusa zmartwychwstałego NOWENNA Spotkania ze Zmartwychwstałym
 • Brak w magazynie
  Brak w magazynie

  Do Jezusa Cierpiącego

  2,50 

  Brak w magazynie

  Cierpienie – temat może najtrudniejszy, a przecież najbliższy każdemu człowiekowi, gdy ręka Pana dotknie naszego serca… Wówczas weź do ręki modlitewnik, by błagać Cierpiącego o moc, o nadzieję, o nadanie sensu swemu cierpieniu.Ten modlitewnik zawiera różne modlitwy do Jezusa cierpiącego, m.in. św. Jana Pawła II, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Brygidy Szwedzkiej, św. Faustyny Kowalskiej, św. Alfonsa Marii Liguoriego, a także 2 litanie, Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa, 3 koronki i Nowennę do Krwi Chrystusa.   Oddanie się Jezusowi cierpiącemu (fragment) O Jezu, Synu Boży wcielony, któryś dla naszego zbawienia raczył narodzić się w stajence, życie wieść w ubóstwie, utrapieniach i nędzy, a na krzyżu w strasznej nędzy umrzeć, proszę, abyś gdy będę umierać, rzekł do Twego Boskiego Ojca: ”Ojcze, przebacz mu!”. Powiedz do ukochanej Matki Twojej: „Oto syn Twój”. Powiedz do duszy mojej: „Dziś ze Mną będziesz w raju!”. Boże mój, nie opuszczaj mnie w owej godzinie. Boże mój, dusza moja pragnie Ciebie, któryś jest źródłem żywych wód. Życie moje jak cień przemija, jeszcze malutko i dokona się wszystko…

  Spis treści:

  MODLITWY RÓŻNE Oddanie się Jezusowi Cierpiącemu Ofiarowanie się Jezusowi w cierpieniu i chorobie By dostrzec Cię w chorych O światło i miłość O prawdziwą skruchę serca Do Jezusa cierpiącego Panie Jezu, mój wzorze Chwała Chrystusowi wzgardzonemu w Męce O miłość do Męki Pańskiej Za grzeszników Szukanie Jezusa O cierpliwość w cierpieniu O ducha jedności W cierpieniu rodziny O umiejętność dźwigania krzyża O pomoc w cierpieniu O łaskę przyjęcia choroby Litania do Jezusa cierpiącego Litania o Męce Pańskiej Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa Koronka do Pana Jezusa cierpiącego Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa Koronka do Najdroższej Krwi Chrystusa Koronka o Męce Pańskiej Nowenna do Krwi Chrystusa
 • Módlmy się… Do krwi Chrystusa Módlmy się… Do krwi Chrystusa

  Do krwi Chrystusa

  2,50 

  Na stanie

  Krew jest „siedliskiem” życia, symbolizuje istotę osoby, jej najgłębszą wartość. Krew Chrystusowa jest ceną naszego zbawienia, dlatego doznaje szczególnej czci i uwielbienia. W oddaniu czci Krwi Chrystusa może pomóc niniejszy modlitewnik, który zawiera m.in.: Litanię, Nowennę, Różaniec Krwi Chrystusa.   Litania do Krwi Chrystusa (fragment) Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Spis treści:

  MODLITWY KU CZCI KRWI CHRYSTUSA Hymn uwielbienia Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej Ofiarowanie Pozdrowienie Krótkie pozdrowienie Oddanie się Krwi Jezusa Chrystusa Litania zwycięstwa Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa Litania do Krwi Chrystusa Nowenna do Krwi Chrystusa MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa Zanurzenie w Krwi Chrystusa Modlitwa o łaskę przebaczenia Modlitwa o ducha jedności W walce o wolność od uzależnień Koronka zwycięstwa RÓŻANIEC KRWI CHRYSTUSA Uwolnienie i uzdrowienie we Krwi Chrystusa
 • Módlmy się… Nowenna do Bożego Narodzenia Módlmy się… Nowenna do Bożego Narodzenia
  Nowenna do Bożego Narodzenia jest jednym ze sposobów na dobre przeżycie czasu oczekiwania na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Publikacja zawiera tekst Nowenny do Bożego Narodzenia wraz z nutami oraz Nowennę i Litanię do Dzieciątka Jezus.  

  Spis treści:

  Nowenna do Bożego Narodzenia Nowenna do Dzieciątka Jezus Litania do Dzieciątka Jezus
 • Modlitewnik Koronka kamedulska ku czci Pana Jezusa zawiera modlitwę wywodzącą się ze średniowiecznej tradycji zakonu kamedułów. Koronka polega na medytowaniu tajemnic życia Chrystusa w połączeniu z modlitwą „Ojcze nasz”. Książeczka zawiera historyczny wstęp, tekst koronki ku czci Pana Jezusa, a także tekst koronki o Męce Pańskiej. Modlitwa do Najświętszej Matki Bożej O Przebłogosławiona, Najświętsza Matko Boża i Matko nasza, ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza, składam u stóp Twoich tę koronkę i błagam Cię pokornie, abyś raczyła ją przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi oraz wyjednać mi Jego błogosławieństwo. Amen.  

  Spis treści

  WPROWADZENIE Droga do zażyłości z Bogiem KORONKA Koronka ku czci Pana Jezusa Koronka o Męce Pańskiej  
 • Módlmy się… Do Ducha Świętego Módlmy się… Do Ducha Świętego

  Do Ducha Świętego

  2,50 

  Na stanie

  Książeczka zawiera modlitwy do Ducha Świętego, m.in.: nowennę, modlitwy św. Jana Pawła II, akt ofiarowania się Duchowi Świętemu oraz prośby o siedem darów Ducha Świętego. Modlitewnik do Ducha Świętego pozwala choć częściowo poznać Trzecią Osobę Trójcy Świętej.   Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

  Spis treści:

  Hymn do Ducha Świętego Sekwencja do Ducha Świętego Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu Duchu Święty, uwielbiam Cię Duchu Święty, natchnij mnie Miłości, Ty znasz drogę do życia O siedem darów Ducha Duchu Święty, użyj mnie Daj nam serce Duchu Święty, tchnij na mnie Ty jesteś wszystkim Uczyń mnie swoją świątynią Kim jesteś, światło Boże O dar rady Duchu Najświętszy Duchu Święty, naucz nas wszystkiego Wzmocnij mnie łaską Ducha O wzrost w świętości Dziękczynienie O dar bojaźni Bożej O nawrócenie Prośby do Ducha Świętego Za kapłanów Litania do Ducha Świętego Koronka ku czci Ducha Świętego Koronka do Ducha Świętego Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
 • Módlmy się… Do Opatrzności Bożej Módlmy się… Do Opatrzności Bożej

  Do Opatrzności Bożej

  2,50 

  Na stanie

  Bóg jako troskliwy Ojciec poprzez swoją Opatrzność ogarniającą wszystkie stworzenia okazuje nam swą miłość. Modlitewnik zawiera szereg modlitw do Opatrzności Bożej m.in. Oddanie się Opatrzności Bożej, O wsparcie dla siebie i rodziny oraz litanie, nowenny i koronki do Bożej Opatrzności.   Powierzenie się Bogu Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości. A moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Amen.

  św. Ojciec Pio

  Spis treści:

  Uwielbienie Bożej Opatrzności Akt wiary w Opatrzność Bożą Akt czci dla Opatrzności Bożej Oddanie się Opatrzności Bożej Powierzenie się Bogu Chleba naszego daj nam dzisiaj O wsparcie dla siebie i dla rodziny Za rodziców Modlitwa chorego Błaganie w chwilach strapienia Wezwania do Opatrzności Bożej Litania do Opatrzności Bożej (I) Litania do Opatrzności Bożej (II) Koronka do Opatrzności Bożej (I) Koronka do Opatrzności Bożej (II) Koronka do Opatrzności Bożej (III) Nowenna do Bożej Opatrzności (I) Nowenna do Bożej Opatrzności (II)