Dziś chcemy opowiedzieć Wam o niecodziennym spotkaniu, które odbyło się 9 listopada w Chmielniku pod Rzeszowem. Na początek kilka słów wyjaśnienia… Oprócz publikacji, które rozprowadzamy po całej Polsce, współtworzymy także książki dla sanktuariów mające na celu wyeksponowanie ich specyfiki i rozpropagowanie kultu. Takie pozycje tworzymy wraz z kustoszami tych miejsc, dostosowując się do ich potrzeb i oczekiwań. Tworzymy spersonalizowane modlitewniki, przewodniki i informatory, ale szczególnie chętnie wydajemy Księgi łask, a więc zbiory świadectw, jakie wierni składają od lat, a czasem od wieków w danym miejscu czci. W ten sposób chcemy pokazać specyfikę danego sanktuarium, ale także żywą wiarę ludzi, którzy odkrywają Bożą obecność i działanie w swoim życiu. Jedną z pierwszych tego rodzaju publikacji jest Księga łask Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Zawiera ona nie tylko informacje o sanktuarium, historię kultu obrazu Matki Bożej czy nawet wywiad z Kustoszem sanktuarium, ale przede wszystkim spisywane od wielu dziesiątek lat świadectwa wiernych, którzy doświadczyli Bożego działania dzięki modlitwie w Chmielniku. Czwartkowe spotkanie, mające formę uroczystej promocji tej ważnej publikacji, odbyło się w auli Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu.

_DSC5231Na początku gości powitał gospodarz miejsca, ks. Mariusz Cymbała. Wyraził swoją radość i dumę z faktu ukazania się publikacji o chmielnickim sanktuarium. Podziękował także przedstawicielom naszego Wydawnictwa za owocną współpracę. Po Księdzu Proboszczu głos zabrali przedstawiciele Wydawnictwa JUT, które przygotowało i wydało Księgę Łask.

Jako pierwsza przemawiała Aleksandra Dopko, która jest współautorką książki obok Beaty Boguszewskiej. Podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy nad publikacją. Pani Aleksandra jest autorką rozdziałów historycznego, pokazującego burzliwe losy chmielnickiego sanktuarium. Prelegentka zajmuje się profesjonalnym edytorstwem, dlatego w jej wystąpieniu nie zabrakło także uwag formalnych. Autorka dzieliła się trudnościami związanymi z przygotowaniem do druku tekstów pisanych przez różnych ludzi wiele dziesiątek lat temu. Teksty świadectw i znaczną część książki przygotowała pani doktor Beata Boguszewska. Z jednej strony teksty świadectw domagały się korekty, z drugiej zaś nie można było pozbawić ich charakterystycznego stylu. Najważniejsze jednak, jak podkreśliła pani Aleksandra, jest nie tyle aspekt formalny, co samo świadectwo żywej wiary, jakie wypływa z tych tekstów. Celem opublikowanej książki jest pokazanie wiary ludzi, którzy od wielu lat modlą się i doświadczają Bożego działania w sanktuarium w Chmielniku.

Następnie głos zabrał Marcin Walczak, który pokazał religijne znaczenie kultu Matki Bożej Łaskawej. Zdaniem prelegenta cześć oddawaną Maryi trzeba rozumieć zawsze w kontekście jedynego kultu Boga. Maryja zawsze pozostaje w relacji do Chrystusa. Tak też trzeba – mówił Marcin – rozumieć tytuł „Matka Boża Łaskawa”. To sam Bóg jest źródłem i dawcą wszelkiej łaski, a Maryja ma w tej łasce szczególny udział. Jako Matka Chrystusa jest ona jednocześnie Matką Łaski Bożej, zrodziła bowiem Tego, który jest samą łaską. Dlatego sanktuarium w Chmielniku przypomina nam, że Boża łaska naprawdę działa w ludzkim życiu, tak jak działała w życiu Maryi. Najważniejszym celem książki, obok przedstawienia wyjątkowości chmielnickiego miejsca kultu, jest pokazanie, że łaska Boża obecna jest w życiu człowieka i wspiera go nawet w najbardziej prozaicznych sprawach. Dlatego, podkreślił pan Walczak, niektóre ze spisanych świadectw dotyczą typowych problemów wiejskiej codzienności, na przykład odzyskania zdrowia przez krowę, żywicielkę rodziny.

Kolejnym mówcą był pan Henryk Wyrostkiewicz, dyrektor Wydawnictwa JUT. Podziękował serdecznie Księdzu Kustoszowi za owocną współpracę, której efektem jest opublikowana książka. Wskazał na niezwykłe zaangażowanie Proboszcza, dzięki któremu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej prężnie się rozwija i przyciąga coraz większe rzesze wiernych. Przypomniał o licznych pielgrzymkach, które ściągają rokrocznie do Chmielnika. Na końcu spotkania głos ponownie zabrał Ksiądz Kustosz, który raz jeszcze podziękował wydawcom i wyraził dumę z unikatowej publikacji. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele szkół i innych instytucji z regionu, nauczyciele, liczni parafianie i młodzież. Po zakończeniu promocji uczestnicy mieli okazję nabyć świeżo wydaną książkę.

_DSC4070Księga łask zawiera historię miejsca kultu i czczonego obrazu, a także informacje o dzisiejszym życiu parafii. Centralnym jej punktem jest jednak tytułowy zbiór świadectw, jakie wierni wpisywali do specjalnej księgi od lat trzydziestych ubiegłego wieku aż po czasy współczesne. Wierni dziękują za otrzymane łaski i proszą o Bożą opiekę i pomoc. Niektóre z uzdrowień, jakie miały się dokonać dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, cieszą się nawet odpowiednią dokumentacją medyczną. Oprócz odzyskania zdrowia czy spektakularnych nawróceń wierni opisują także doznaną Bożą pomoc w sprawach codziennych. Publikacja Księgi łask jest ważnym wydarzeniem w skali regionu, bo żadne z sanktuariów diecezji rzeszowskiej dotychczas nie wydało drukiem tego rodzaju księgi.

Serdecznie zachęcamy wszystkie sanktuaria do współpracy przy wydawaniu tego rodzaju publikacji. Może ona pomóc wyeksponować dane miejsce i stać się wspaniałą pamiątką dla pielgrzymów je odwiedzających. Przede wszystkim jednak zachęcamy do tego, by otwierać się na działanie łaski Bożej w codziennym życiu. Podczas pracy nad książką szczególnie poruszyła nas wiara ludzi, którzy w wydarzeniach ze swojego życia widzieli działanie samego Boga za pośrednictwem Maryi. Zarówno w nadzwyczajnych faktach, życiowych przełomach, jak i w codziennych drobnostkach odkrywali troszczącego się o nich Boga. Na chmielnickim obrazie widzimy Maryję wskazującą na Jezusa, ale także Jezusa wskazującego na Matkę. To wzajemne odniesienie stanowi pewną orbitę łaski. To nie żadna czarodziejska moc – łaska to po prostu relacja z Jezusem. Do takiej relacji zaprasza nas Pan również przez konkretne miejsca, niezwykłe przestrzenie modlitwy, takie jak malowniczo położone sanktuarium w Chmielniku.

mw