We wtorek 6 marca w amfiteatrze przy kościele ojców kapucynów w Lublinie odbyło się spotkanie autorskie z JE ks. bp. Antonim Pacyfikiem Dydyczem. Było to spotkanie promujące wydaną niedawno książkę Być sobą, zawierającą homilie księdza biskupa z ostatnich lat. Organizatorem wydarzenia było nasze Wydawnictwo oraz Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Świętego Franciszka w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości, po czym głos zabrała pani doktor Magdalena Czarnecka, pracująca na co dzień w Wydawnictwie JUT. Pani Magdalena wraz z panią Katarzyną Bruszewską pracowały nad korektą książki Być sobą. W swoim poruszającym wystąpieniu podzieliła się doświadczeniem swojej pracy, ale także podziękowała księdzu biskupowi za jego słowa, które ją osobiście poruszały w trakcie przygotowywania publikacji. Pani doktor zwróciła uwagę na niezwykłą erudycję i bogactwo kulturowe, jakimi przepełnione są homilie księdza biskupa Dydycza. Jako filolog i entuzjastka literatury pięknej zwróciła szczególną uwagę na walory językowe oraz nawiązania do klasyki polskiej literatury, które można odnaleźć na kartach książki. Zdaniem pani Magdaleny kazania biskupa Dydycza są szkołą wiary, ale także mądrego i nowoczesnego patriotyzmu. „Być sobą” to świadectwo bezkompromisowego dążenia do prawdy – mówiła pani doktor. Zauważyła również, jak umiejętnie ksiądz biskup łączy przesłanie orędzia biblijnego ze współczesną sobie sytuacją społeczną i narodową.

Wątki poruszone przez panią Magdalenę rozwinął i podsumował w swoim wystąpieniu ks. dr Paweł Rytel-Andrianik. Ksiądz Paweł jest rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski, a jednocześnie znawcą Pisma Świętego i poliglotą. Jego diecezją macierzystą jest diecezja drohiczyńska, stąd jego szczególna więź z księdzem biskupem Antonim Dydyczem. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik stwierdził, że fenomen kazań biskupa można streścić w trzech „P”: Polska, prawda, Pismo Święte. Zauważył, posiłkując się zawartym w publikacji indeksem miejsc i osób, że ksiądz biskup najczęściej przywołuję miejsca związane z naszą Ojczyzną i słowa rodaków. Najczęściej przytaczaną przestrzenią geograficzną jest Polska, a najczęściej cytowaną osobą Jan Paweł II. Biskup Dydycz to, zdaniem księdza Pawła, przykład kaznodziei zaangażowanego patriotycznie, wzorem znanego z historii Piotra Skargi. Drugie „P” to prawda, do której dążenie przyświeca autorowi na każdej stronie wydanej książki. Prawda jest wartością fundamentalną, a ksiądz biskup człowiekiem, który nie waha się szukać jej za wszelką ceną. Jest to szczególnie istotne w czasach koniunkturalizmu i konformizmu. Trzecim czynnikiem charakteryzującym homilie biskupa Dydycza jest wreszcie Pismo Święte, czyli ich biblijny charakter. Ksiądz biskup porusza aktualne problemy społeczne, ale zawsze wychodzi od tekstów natchnionych i to im pozostawia ostatnie słowo w poruszanych zagadnieniach. Swoim wystąpieniem ks. Rytel-Andrianik doskonale uzupełniał się z panią Czarnecką i przygotował audytorium na słowa samego księdza biskupa.

Jako trzeci głos zabrał główny gość wieczoru, ks. bp Antoni Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. We właściwym sobie stylu poruszył wiele interesujących wątków zarówno dotyczących samej książki, jak i bieżących zagadnień życia kościelnego i społecznego. Swoją wypowiedź ksiądz biskup rozpoczął od nakreślenia wizji nowoczesnego, polskiego patriotyzmu. Prelegent odciął się wyraźnie od wszelkiego rodzaju rasizmu czy poczucia wyższości opartego na samym pochodzeniu z narodu polskiego. Jednocześnie podkreślił, że polska kultura to wielka wartość, nie tylko dla samych mieszkańców Polski, ale także dla wszystkich, którzy zechcą z tego skarbca zaczerpnąć. Biskup mówił o krajach sąsiadujących z Polską na wschodzie, jako o beneficjentach polskiej kultury i mogących wciąż owocnie z niej korzystać. Wspominał dzieje naszej Ojczyzny, pokazując w nich także istotny udział osób wywodzących się spoza naszego narodu, jak choćby Żydzi czy Ormianie. Ksiądz Biskup opisywał szczególnie istotne epizody z historii Polski, takie jak powstania narodowowyzwoleńcze. Wskazywał także na wielką wartość, jaką jest polski język, a także polskie zwyczaje związane z obchodzeniem Bożego Narodzenia i innych świąt religijnych. Patriotyzm musi więc opierać się na miłości do polskiej kultury i wartości, a nie na poczuciu wyższości czy niechęci do obcych. Jednocześnie jednak Polak musi znać swoją wartość. Biskup krytykował postawę usłużności względem obcych mocarstw, która to cechowała nie tylko polityków minionych epok, ale także tych współczesnych. W tym wszystkim mówca podkreślił rolę i znaczenie Pisma Świętego. Stwierdził, że to w nim należy szukać odpowiedzi na wszelkie nurtujące człowieka pytania, także te dotyczące życia społecznego. Skoro Bóg objawił się na kartach Biblii, nie trzeba już nic do tego dodawać – mówił ksiądz biskup.

Możliwość wypowiedzi uzyskali także uczestnicy spotkania. Padło wiele interesujących pytań i uwag, zarówno dotyczących tematów poruszanych przez biskupa Dydycza, jak i innych. Pytano między innymi o modlitwę różańcową i fenomen Legionu Maryi. Ksiądz biskup odniósł się z wielkim szacunkiem do polskiej pobożności ludowej i podkreślił ogromne znaczenie takich nabożeństw jak właśnie różańcowe lub odprawiane w okresie Wielkiego Postu gorzkie żale. Inna uczestniczka spotkania zapytała także o relacje pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem. Ksiądz biskup odniósł się do tego bardzo szczegółowo, jako że w jego diecezji żyje bardzo wiele osób wyznania prawosławnego. Głos zabrał także ks. bp Ryszard Karpiński, sufragan senior archidiecezji lubelskiej, który zaszczycił uczestników i organizatorów swoją obecnością na spotkaniu. Podziękowania wobec księdza biskupa za jego postawę i odważne kaznodziejstwo wyraził również o. Andrzej Potocki, znany dominikanin.

Mimo niesprzyjającej aury pogodowej na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. Wiele z nich zainteresowało się książką Być sobą, a nawet deklarowało chęć rozdawania jej przyjaciołom, znajomym i rodzinie. Pojawili się również dziennikarze lubelskiej TVP3, którzy nagrali wypowiedzi ks. bp. Dydycza i ks. Pawła. Po zakończeniu spotkania ksiądz biskup długo jeszcze podpisywał książki i rozmawiał z uczestnikami.

mw